MANİSA BELEDİYESİ Resmi İnternet Sitesine hoşgeldiniz

06 Mart 2012 tarihli Meclis Toplantı İlanı

            Sayın

            Belediye Meclis Üyesi;

 

 

             Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 06 Mart 2012 Salı günü saat 20;00’ de Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

 

             Toplantıya katılımınızı rica ederim. 02.03.2012 

 

 

 

                                                                                                                    Cengiz ERGÜN

                                                                                                                    Belediye Başkanı


GÜNDEM  :

 

01- Açılış ve yoklama.

 

02- Mazereti nedeniyle toplantıya gelmeyenlerin dilekçelerinin tetkiki.

 

03- Gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

 

04- Belediye Meclisinin 07 Şubat 2012 tarihli Olağan toplantı zabtı.

 

05- Belediye Meclisinin 22 Şubat 2012 tarihli Olağanüstü toplantı zabtı.

 

06- Bütçe Komisyonu’nun 13.02.2012 tarih ve 1 sayılı (Kantar ve Hal Giriş Çıkış Ücret Tarifesi) ile ilgili mazbatası.

 

07- İdari Komisyonu’nun 13.02.2012 tarih ve 1 sayılı (Bilgi İşlem Müdürlüğüne ait Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik) ile ilgili mazbatası.

 

08- İdari- İmar Karma Komisyonu’nun 10.02.2012 tarih ve 2 sayılı ( İçkili Yer Bölgesi Tespiti ) ile ilgili mazbatası.

 

09- İdari- İmar Karma Komisyonu’nun 10.02.2012 tarih ve 3 sayılı ( İçkili Yer Bölgesi Tespiti ) ile ilgili mazbatası.

 

10- İmar Komisyonu’nun 14.02.2012 tarih ve 16 sayılı ( Adakale Mahallesi, 2675 ada, 8 ve 9 nolu parsellerde imar planı değişikliği ) ile ilgili mazbatası.

 

11- İmar Komisyonu’nun 14.02.2012 tarih ve 17 sayılı ( Şehitler Mahallesi demiryolu vasıta alt geçidi imar planı değişikliği ) ile ilgili mazbatası.

 

12- İmar Komisyonu’nun 14.02.2012 tarih ve 18 sayılı ( Kaynak Mahallesi, Haydar deresi çevresinde imar planı değişikliği yapılması ) ile ilgili mazbatası.

 

13- İmar Komisyonu’nun 17.02.2012 tarih ve 19 sayılı ( Yarhasanlar Mahallesi, 2691 ada, 1 parselde imar planı değişikliği yapılması ) ile ilgili mazbatası.

 

14- İmar Komisyonu’nun 14.02.2012 tarih ve 20 sayılı ( Keçiliköy Mahallesi, 3333 ada, 23 parselde imar planı değişikliği yapılması ) ile ilgili mazbatası.

 

15- İmar Komisyonu’nun 17.02.2012 tarih ve 21 sayılı ( Saruhan Mahallesi, 171 pafta, 2673 ada, 23 nolu parselde imar planı değişikliği ) ile ilgili mazbatası.

 

16- İmar Komisyonu’nun 14.02.2012 tarih ve 22 sayılı ( Şehitler Mahallesi, 884 ada, 1 parseldeki Terminal alanı ve çevresinde hazırlanan imar planı değişikliğine itirazlar ) ile ilgili mazbatası.

 

 

17- İmar Komisyonu’nun 14.02.2012 tarih ve 23 sayılı ( Yeni Mahalle, 2702 ada,   1-2-3-4-5-6-19-20-21 ve 22 nolu parseller ) ile ilgili mazbatası.

 

18- İmar Komisyonu’nun 17.02.2012 tarih ve 24 sayılı ( Hafsa Sultan Mahallesi, 2232 ada,  1 parselde imar planı değişikliği ) ile ilgili mazbatası.

 

19- İmar Komisyonu’nun 17.02.2012 tarih ve 25 sayılı ( Güzelyurt Mahallesi, 3317 ada,  1 parselde imar planı değişikliği yapılması ) ile ilgili mazbatası.

 

20- İmar Komisyonu’nun 17.02.2012 tarih ve 26 sayılı (İmar planında Belediye Hizmet Alanı olarak planlanan Yarhasanlar Mahallesi, 2685 ada, 2 nolu parselin ''Zemin Kat Ticaret Üst Katlar İsteğe Bağlı'' olarak imar planı değişikliği yapılması ) ile ilgili mazbatası.

 

21- İmar Komisyonu’nun 17.02.2012 tarih ve 27 sayılı (Binaların balkonlarında bulunan çanak antenlerin, dış cephe ve şehrimizde oluşturduğu görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılması amacıyla mevcut yeni yapılacak olan binalarda Merkezi Anten Sistemi yaptırılma zorunluluğunun getirilmesiyle ilgili plan notu ilavesi yapılması ) ile ilgili mazbatası.

 

22- İmar Komisyonu’nun 27.02.2012 tarih ve 28 sayılı (Laleli Mahallesi, 3413 ada, 4 no lu parselde- Yarhasanlar Mahallesi, 2685 ada, 2 no lu parselde ve Arda Mahallesi, 956 ada, 12 no lu parselde imar planı değişikliği ) ile ilgili mazbatası.

 

23- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün 17.02.2012 tarih ve 270 sayılı (2 Adet Kanal Açma Aracı ve 1 Adet Kanal Görüntüleme Cihazının Devlet Malzeme Ofisinden alınması, iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Belediye Başkanı’na yetki verilmesi) ile ilgili teklifi.

 

24- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nün 20.02.2012 tarih ve 379 sayılı (Su Abonesi) ile ilgili teklifi.

 

25- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 23.02.2012 tarih ve 153 sayılı (2012 Yılı Huzurevi Ücretleri) ile ilgili teklifi.

 

26- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.02.2012 tarih ve 168 sayılı (Serap BURAN ve Ali AYKIN ile sözleşme yapılması ve ilgililere ödenecek aylık net ücretin belirlenmesi) ile ilgili teklifi.

 

27- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün 28.02.2012 tarih ve 169 sayılı (Serap BURAN ve Ali AYKIN’ a verilecek ek ödemenin oran ve tutarlarının belirlenmesi) ile ilgili teklifi.

 

28- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.02.2012 tarih ve 935 sayılı (Şehitler Mahallesi, 882 Ada, 8 no lu parseldeki tescilli Askeri Hastane Binasının Tarihi ve Kültürel Müze olarak kullanılmak üzere imar planı değişikliği yapılması) ile ilgili teklifi.

 

29- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.02.2012 tarih ve 936 sayılı (Dilşikar Mahallesi, 3230 Ada, 4-5-6 no lu parsellerde imar planı değişikliği konusunda İzmir 2 No’lu Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun kararı) ile ilgili teklifi.

 

30- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 27.02.2012 tarih ve 937 sayılı (Uncubozköy Mahallesi, 1643 ada, 5 no lu parselde imar planı değişikliği konusunda Plan Müellifinin görüşü) ile ilgili teklifi.

 

31- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.02.2012 tarih ve 962 sayılı (Barbaros Mahallesi, 2570 ada, 9 no lu parselde çıkma yapılması talebi.) ile ilgili teklifi.

 

32- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.02.2012 tarih ve 974 sayılı (Yeni Mahalle, 969 ada, 1 no lu parselde hazırlanan revizyon imar planına itirazlar) ile ilgili teklifi.

 

33- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 01.03.2012 tarih ve 1031 sayılı (Tevfikiye Mahallesi, 1861 ada, 2-3-4-5-6-7-8 no lu parsellerde ada içi otopark düzenlemesi talebi) ile ilgili teklifi.

 

 

 

34- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.02.2012 tarih ve 971 sayılı (Fatih Mahallesi ve çevresinde hazırlanan revizyon imar planına itirazlar) ile ilgili teklifi.

 

35- Plan ve Proje Müdürlüğü’nün 28.02.2012 tarih ve 972 sayılı (Hafsa Sultan Mahallesi ve çevresinde hazırlanan revizyon imar planına itirazlar) ile ilgili teklifi.

 

36- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün 02.03.2012 tarih ve 220 sayılı ( Kent İçi Toplu Ulaşımda İndirimli ve Serbest Biniş Kartları) ile ilgili teklifi.

 

Oluşturma Tarihi : 02.03.2012
Okunma Sayısı : 1594