MANİSA BELEDİYESİ Resmi İnternet Sitesine hoşgeldiniz

05 HAZİRAN 2012 MECLİS GÜNDEMİ

              Sayın

              Belediye Meclis Üyesi;

 

 

          Belediye Meclisimiz 5393 Sayılı Kanunun 20. maddesi gereğince 05 Haziran 2012  Salı günü saat 20;30’ da Belediye Kültür Sitesi Meclis Salonunda aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

 

              Toplantıya katılımınızı rica ederim. 01.06.2012 

 

 

 

                                                                                                                   Cengiz ERGÜN

                                                                                                                  Belediye Başkanı

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

GÜNDEM  :

 

01- Açılış ve yoklama.

 

02- Mazereti nedeniyle toplantıya gelmeyenlerin dilekçelerinin tetkiki.

 

03- Gündemin hazırlanmasından sonra gelen evrakların gündeme alınması.

 

04- Belediye Meclisinin 02 Mayıs 2012 tarihli Olağan toplantı zabtı.

 

05- Bütçe Komisyonu'nun 09.05.2012 tarih ve 2 sayılı  (2011 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı) ile ilgili mazbatası.

 

06- İdari- İmar Karma Komisyonu'nun 04.05.2012 tarih ve 4 sayılı (İçkili Yer Bölgesi Tespiti) ile ilgili mazbatası.

 

07- İmar Komisyonu'nun 14.05.2012 tarih ve 56 sayılı (75.Yıl Mahallesi, 1601 ada, 13 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması) ile ilgili mazbatası.

 

08- İmar Komisyonu'nun 14.05.2012 tarih ve 57 sayılı (Horozköy, Has Mevkii, 1045 parselde Hayvan Barınağı yapılması) ile ilgili mazbatası.

 

09- İmar Komisyonu'nun 14.05.2012 tarih ve 58 sayılı (Horozköy, 1897 ada, 1 nolu parselde çekme mesafeleri değişikliği) ile ilgili mazbatası.

 

10- İmar Komisyonu'nun 14.05.2012 tarih ve 59 sayılı (Laleli Mahallesi, 1017 ada, 2 nolu parsel ve çevresinde imar planı değişikliği yapılması) ile ilgili mazbatası.

 

11- İmar Komisyonu'nun 16.05.2012 tarih ve 60 sayılı (Adakale Mahallesi, 1459 ada 3-6-7-11 nolu parseller, 1460 ada 12-13-14-15-16-17 nolu parseller ve 2674 ada 9-10-11-12-13-14-15-19 nolu parselleri kapsayan alanda yapılaşma şartlarının belirlenmesi konusunda plan müellifinden gelen görüş) ile ilgili mazbatası.

 

12- İmar Komisyonu'nun 14.05.2012 tarih ve 61 sayılı (75. Yıl Mahallesi, 1220 ada, 7 parselde imar planı değişikliği) ile ilgili mazbatası.

 

13- İmar Komisyonu'nun 14.05.2012 tarih ve 62 sayılı (Yeni Mahalle, 2261 ada, 34 nolu parselde batar katlı bodrumlu dükkan yapılması) ile ilgili mazbatası.

 

14- İmar Komisyonu'nun 16.05.2012 tarih ve 63 sayılı (Keçiliköy Mahallesi, 3333 ada, 23 parselde plan notu değişikliği yapılması konusunda plan müellifinin görüşü) ile ilgili mazbatası.

 

15- İmar Komisyonu'nun 16.05.2012 tarih ve 64 sayılı (Alaca Hamamın batısındaki koruma alanı içinde mevcut parsellerin yeşil alan olması için gerekli imar planı değişikliği yapılması) ile ilgili mazbatası.

 

16- İmar Komisyonu'nun 16.05.2012 tarih ve 65 sayılı (Mevcut imar planında bitişik nizam 10 katlı konut alanı olarak planlanmış olan Utku Mahallesi, 2058 ada, 1 nolu parselin yeşil alan olarak imar planı değişikliği yapılması) ile ilgili mazbatası.

 

17- İmar Komisyonu'nun 16.05.2012 tarih ve 66 sayılı ("Orta Ölçekli Sanayi Bölgesi" olarak bilinen bölgede teknik problemlerin ortadan kaldırılıp bölgenin İmar Durumu Belgesi hazırlanabilir duruma getirilmesi) ile ilgili mazbatası.

 

18- Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'nün 14.05.2012 tarih ve 980 sayılı (İnşaatların kanalizasyon bağlantısı ile tüm kanal abone tamiratlarının Belediye ekiplerince yapılması ve bağlantı ücret tarifesinin belirlenmesi) ile ilgili teklifi.

 

19- Zabıta Müdürlüğü'nün 16.05.2012 tarih ve 782 sayılı (Pazaryerleri tahsis süresinin uzatılması konusunda Manisa Meyve Sebze ve Umum Pazarcılar Odası'nın talebi) ile ilgili teklifi.

 

20- Zabıta Müdürlüğü'nün 30.05.2012 tarih ve 150 sayılı (Belediyemize ait Fatih Nikah Salonunda 5 adet Güvenlik Personeli çalıştırılması için Valilik Makamından Özel Güvenlik İzni alınması) ile ilgili teklifi.

 

21- Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 15.05.2012 tarih ve 158 sayılı (Sipil Dağı Milli Parkındaki çöplerin toplanması konusunda Orman ve Su İşleri Bakanlığı IV. Bölge Müdürlüğü'nün talebi) ile ilgili teklifi.

 

22- Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 29.05.2012 tarih ve 169 sayılı (Katı Atık Düzenli Depolama Sahası konusunda alternatif yer seçimi ve gerekli iş ve işlemlerin tamamlanması için Belediye Başkanı'na yetki verilmesi) ile ilgili teklifi.

 

23- Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün 30.05.2012 tarih ve 172 sayılı (Tıbbi Atık Protokolü) ile ilgili teklifi.

 

24- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nün 23.05.2012 tarih ve 3384 sayılı (Belediye'ye ait Yarhasanlar Mahallesi, TEDAŞ yanı 27- 28 pafta, 2 parselde kayıtlı 6.177,39 m2 lik taşınmaz) ile ilgili teklifi.

 

25- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih ve 344 sayılı (472. Mesir Festivali Ek Ödeme Bütçesi) ile ilgili teklifi.

 

26- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün 23.05.2012 tarih ve 350 sayılı ( Kardeş Şehrimiz Güzelyurt Belediyesinin daveti) ile ilgili teklifi.

 

27- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 23.05.2012 tarih ve 340 sayılı (Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Tamer ÇİPİLOĞLU' na ödenecek ücretin belirlenmesi) ile ilgili teklifi.

 

28- Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nün 29.05.2012 tarih ve 539 sayılı (Manisa Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği) ile ilgili teklifi.

 

29- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih ve 2260 sayılı (Güzelyurt Mahallesi, 1770 ada, 1 parselde imar planı değişikliği yapılması konusunda İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün talebi.) ile ilgili teklifi.

 

30- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih ve 2275 sayılı (Laleli Mahallesi, 3413 ada, 4 parselde hazırlanan imar planı değişikliğine itiraz) ile ilgili teklifi.

 

31- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih ve 2298 sayılı (Yeni Mahalle, 2702 ada, 1-2-3-4-5-6-19-20-21-22 nolu parseller hakkında plan müellifinin görüşü) ile ilgili teklifi.

 

32- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 22.05.2012 tarih ve 2299 sayılı (Terminal Alanı ve çevresi ile köprülü kavşak alanında hazırlanan imar planı değişikliğine itirazlar) ile ilgili teklifi.

 

33- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 24.05.2012 tarih ve 2362 sayılı (Güzelyurt Mahallesi, 3284 ada, 3-4-5 ve 8 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebi.) ile ilgili teklifi.

 

34- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 24.05.2012 tarih ve 2363 sayılı (Akmescit Mahallesi, 20L.3c pafta, 132 ada, 47 nolu parselde imar planı değişikliği yapılması talebi.) ile ilgili teklifi.

 

35- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 24.05.2012 tarih ve 2365 sayılı (Manisa-Akgedik Doğalgaz Kombine Çevrim Santali kurulması konusunda ESTEPE Enerji Elektrik Üretim A.Ş.' nin talebi.) ile ilgili teklifi.

 

36- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 25.05.2012 tarih ve 2388 sayılı (Uncubozköy Mahallesi, 1635 ada, 3 ve 7 nolu parsellerde yan ve arka bahçeleri dahil olmak üzere bodrum katta otopark yapılması talebi.) ile ilgili teklifi.

 

37- Plan ve Proje Müdürlüğü'nün 29.05.2012 tarih ve 2531 sayılı (Otopark Bölgeleri) ile ilgili teklifi.

 

 

Oluşturma Tarihi : 01.06.2012
Okunma Sayısı : 1112