MANİSA BELEDİYESİ Resmi İnternet Sitesine hoşgeldiniz

Plan ve Proje Müdürlüğü 2012 Ocak Ayı İlan Metni

İLAN

MANİSA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

                   Belediye Meclisimizin 03.01.2012 tarihli toplantısında aşağıda belirtilen revizyon imar planları, imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları kabul edilmiştir.         

         12 Sayılı Karar: Fatih Mahallesi ve Çevresinde hazırlanan revizyon imar planına yapılan itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenen 2752-2755-2756 ve 2759 no’lu adalarda yapılan imar planı değişikliği

         13 Sayılı Karar: Yeni Mahalle ve Çevresinde hazırlanan revizyon imar planına yapılan itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenen 969 ada, 1 parsel, 2231 ada, 1 parsel, 2232 ada, 2 parsel ve 2205 ada, 1 parselde yapılan imar planı değişikliği

        16 Sayılı Karar: Yeni Mahalle ve Çevresi Revizyon İmar Planının 2. Etap imar planları ve plan açıklama raporu.

        17 Sayılı Karar: Fatih Mahallesi ve Çevresi Revizyon İmar Planının 2. Etap imar planları ve plan açıklama raporu.

        22 Sayılı Karar: Tevfikiye Mahallesi, 20L.3b pafta, 1194 adanın kuzey cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin imar planına işlenmesi

        3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi ve Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmeliğin 20.maddesi gereğince revizyon imar planları, imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları 17.01.2012 ile 15.02.2012 tarihleri arasında ilan panomuzda askıya çıkarılmıştır.

                İlanen tebliğ olunur.

                                                                      ---------                                                                                                                                   

       * 12 Sayılı Karar: Fatih Mahallesi ve Çevresinde hazırlanan revizyon imar planına yapılan itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenen 2752-2755-2756 ve 2759 no’lu adalarda yapılan imar planı değişikliği 
Meclis kararını görmek için Tıklayınız.  
İmar Planını görmek için Tıklayınız.

        * 13 Sayılı Karar: Yeni Mahalle ve Çevresinde hazırlanan revizyon imar planına yapılan itirazlar doğrultusunda yeniden düzenlenen 969 ada, 1 parsel, 2231 ada, 1 parsel, 2232 ada, 2 parsel ve 2205 ada, 1 parselde yapılan imar planı değişikliği
Meclis kararını görmek için Tıklayınız.
İmar planını ( Ek-1)' i görmek için Tıklayınız.
                  ( Ek-2 )' yi görmek için Tıklayınız.

        * 16 Sayılı Karar: Yeni Mahalle ve Çevresi Revizyon İmar Planının 2. Etap imar planları ve plan açıklama raporu. 
Meclis kararını görmek için Tıklayınız.
İmar planını görmek için Tıklayınız.
  
        * 17 Sayılı Karar: Fatih Mahallesi ve Çevresi Revizyon İmar Planının 2. Etap imar planları ve plan açıklama raporu.
Meclis kararını görmek için Tıklayınız.
İmar planını görmek için Tıklayınız.

        * 22 Sayılı Karar: Tevfikiye Mahallesi, 20L.3b pafta, 1194 adanın kuzey cephesindeki yapı yaklaşma mesafesinin imar planına işlenmesi                                                                                                                    
Meclis kararını görmek için Tıklayınız.
Eski İmar planını görmek için Tıklayınız.
Yeni İmar planını görmek için Tıklayınız.

Oluşturma Tarihi : 20.01.2012
Okunma Sayısı : 4032