Akhisar Karabörklü Cami

Akhisar Karabörklü Cami'nin yapılacağı 75 Parsel 801,01  m2dir.Manisa İli, Akhisar İlçesi,  Karabörklü Camii Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi ihalesi yapıldı. Mimari projeleri tamamlandı.Camii İnşaat alanı yaklaşık 146 m2, Kadınlar mahfili (Asma kat) yaklaşık 57  m2 olup, Camii Çevre Düzenleme projelerini kapsamaktadır.