Kırkağaç Sokak ve Cephe Sağlıklaştırma

Kırkağaç İlçemizde, 7943 mKentsel Tasarım Alanı İçerisinde yer alan 318,319,332 adaların 34. sokağa bakıveren cepheleri, 317,318 adaların 53. sokağa bakıveren cepheleri, 330 adanın 37. sokağa bakıveren cepheleri, 307,317,318,332,334 adalarında 28. sokağa bakıveren cepheleriyle toplam 93 adet parsel için Cephe Sağlıklaştırma  ve Kent meydanı tasarım Projeleri Belediyemiz  Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, Tarihi-Sosyal ve Kültürel Projeler Şube Müdürlüğü tarafından hazırlatılmıştır. Kentsel Tasarım ve Restorasyon projeleri 25.05.2018 tarihli Kurul Kararı ile onaylanmış, tüm projeler 03.08.2018 tarihinde Fen İşleri Dairesi Başkanlığına gönderilmiştir.  Uygulaması Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca yapılacaktır.