İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
SELENDİ ESKİCAMİ 29.05.2019 29.06.2019
Selendi İlçesi, Eskicami Mahallesi, 93 Ada 35, 37 ve 59 parsellerin "Üniversite Alanı"ndan "Konut Alanı (Orta Yoğunluklu)" fonksiyonuna dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
YUNUSEMRE MURADİYE 29.05.2019 29.06.2019
Yunusemre ilçesi, Muradiye mahallesi sınırları içerisinde yer alan 430 hektarlık alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişiklikleri ve Plan Açıklama Raporu
YUNUSEMRE AKGEDİK 29.05.2019 29.06.2019
Manisa Belediyesince 02/02/2009 tarihinde onaylanan Akgedik mahallesi Uygulama İmar Planına plan notları ilavesi ile söz konusu plan sınırları içerisinde yer alan Park Alanına Geçici Paket Arıtma Tesisi yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporu
AKHİSAR ATATÜRK 29.05.2019 29.06.2019
Akhisar İlçesi, Atatürk Mahallesi 424 ada 58 ve 59 nolu parsellerde "Kamu Hizmet Alanı" kullanımının 936 m2 lik kısmının "Park Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve "Resmi Kurum Alanı" kullanımından "Park Alanı" kullanımından dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği
GÖRDES HÜSEYNİ BABA 29.05.2019 29.06.2019
Gördes İlçesi, Hüseynibaba (Kurtuluş) Mahallesi, 266 ada 13 parsel ve 471 ada 1 ila 5 parsellerde ‘Terminal (Otogar)’ amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ile Plan Açıklama Raporu
DEMİRCİ CUMHURİYET 29.05.2019 29.06.2019
DEMİRCİ İLÇESİ, CUMHURİYET MAHALLESİ, 4 ADA 14 PARSEL, 342 ADA 1 İLA 9 PARSEL, 342 ADA, 11 VE 34 PARSEL, 348 ADA, 1 PARSEL, 349 ADA 1,2 VE 4 PARSEL , 362 ADA 56,57 VE 59 İLA 62 VE 65 İLA 67 VE 71 PARSELLER, 363 ADA 1 PARSEL VE 364 ADA 1 PARSELDE “MEZARLIK ALANI” AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ.