İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
SARUHANLI DİLEK 30.04.2018 29.05.2018
Saruhanlı İlçesi, Çepnimuradiye Mahallesi 39, 206, 207, 208 ve 214 parsellerde yapılan 3194 Sayılı İmar Kanunun 18' inci madde Uygulaması
SALİHLİ KIRVELİ 04.05.2018 04.06.2018
Manisa İli, Salihli İlçesi, Kirveli Mahallesi, 1 Adet Trafo Tesisi Yapılmasına Yönelik 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
DEMİRCİ AKINCILAR 04.05.2018 04.06.2018
Demirci ilçesi, Akıncılar mahallesi, imar Planının 30L-2a ve 30L-b paftalarına isabet eden, TEİAŞ'a ait 154kV Meta Nikel Demirci Enerji Nakil hattının tesis edilebilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve Demirci Belediye Meclisinin 01/03/2018 tarih ve 18 sayılı kararı ile onay yetkisi Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine devredilen 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği
ŞEHZADELER YUKARIÇOBANİSA 04.05.2018 04.06.2018
Şehzadeler İlçesi, Yukarı Çobanisa Mahallesi, 3582 Ada, 3 Parsel 1/5000 Ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
SALİHLİ SART 18.05.2018 18.06.2018
SALİHLİ İLÇESİ, SARTMAHMUT MAHALLESİ, 3973 ADA 38 PARSELİN 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANINDA “ÖZÜRLÜLER BAKIMEVİ” OLAN FONKSİYONUNUN GENİŞLETİLMESİ AMACIYLA HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI
YUNUSEMRE UZUNBURUN 18.05.2018 18.06.2018
Manisa İli, Yunusemre İlçesi, Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'nde "Kapasite Artışı" yapılmasına esas 1/5000 ölçekli İlave Nazım ve 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı
YUNUSEMRE MURADİYE 18.05.2018 18.06.2018
Yunusemre İlçesi, Muradiye Mahallesi, Muhtelif Ada ve Parselleri kapsayan, Manisa Büyükşehir Belediyesinin sorumluluğunda olan, Yunusemre İlçesi, Muradiye mahallesinde bulunan Muradiye Kampüs Yolunun kamulaştırma sınırı ile mevcut İmar Planı sınırı arasında uyumsuzluk bulunmasına esas 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
SARUHANLI KOLDERE 18.05.2018 18.06.2018
SARUHANLI İLÇESİ, KOLDERE MAHALLESİ 742 VE 5211 PARSELLERDE "TARIM VE HAYVANCILIK TESİS ALANI", 5212 PARSELDE "TARIM VE HAYVANCILIK TESİS ALANI + BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ" YAPIMINA İLİŞKİN 1/5000 ve 1/1000 ÖLÇEKLİ İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
TURGUTLU ALTAY, TURAN 18.05.2018 18.06.2018
Turgutlu İlçesi, Kentsel Sit Alanı, Özel Proje Alanı-IV (ÖPA-IV) Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği ve eki Kentsel Tasarım Uygulama Projesi ve Plan Açıklama Raporu
SALİHLİ ZAFER 25.05.2018 25.06.2018
Salihli İlçesi Zafer Mahallesi 3012 Ada 24 Parselin mevcutta "Sağlık Tesisleri Alanı" olan fonksiyonunun "Konut Alanı (Az Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı 150 Kişi/Ha)" olarak değiştirilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği