İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
TURGUTLU 29.08.2018 29.09.2018
TURGUTLU İLÇESİ, 6.MINTIKA MAHALLESİ, 2525 ADA 1 VE 2 PARSELLERE YÖNELİK HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
GÖLMARMARA ATATÜRK 03.09.2018 03.10.2018
GÖLMARMARA İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 425, 426, 435, 436, 441, 4750, 5236, 5254, 6504, 6507, 6512, 6518, 6486, 6491, 6956 NUMARALI PARSELLERİN "TARIMSAL NİTELİĞİ KORUNACAK ALAN " KULLANIMINDAN "SAĞLIK TESİSİ ALANI + YÜKSEK ÖĞRETİM ALANI + TİCARET ALANI + BELEDİYE HİZMET ALANI + AKARYAKIT VE SERVİS İSTASYONU ALANI + GELİŞME KONUT ALANI + PARK ALANI" KULLANIMINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİNE İLİŞKİN HAZIRLANAN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
SELENDİ ESKİCAMİ 03.09.2018 03.10.2018
Selendi İlçesi, Eskicami Mahallesi, Selendi İlçesi Eskicami Mahallesi Selendi Çayı Çevresine İlişkin Rekreasyon Alanı Düzenlenmesine Esas 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
TURGUTLU 13.09.2018 13.10.2018
Turgutlu İlçesi Kent Merkezi 1/5000 ölçekli İlave ve Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu
SALİHLİ KIRVELİ 24.09.2018 24.10.2018
Salihli İlçesi Kırveli Mahallesi 3600 Ada 1 Parselin 'Konut Alanı'ndan 'Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı' fonksiyonuna dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
YUNUSEMRE UZUNBURUN 24.09.2018 24.10.2018
Yunusemre İlçesi, Uzunburun Mahallesi, Muhtelif Ada ve Parsellerde, Uzunburun Katı Atık Tesisi Alanında 1/5000 Ölçekli Revizyon ve İlave Nazım ve 1/1000 Ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı
DEMİRCİ AKINCILAR 24.09.2018 24.10.2018
Demirci ilçesi, Akıncılar mahallesi, 2122 ada 1 parselin 'Sosyal Tesis Alanı'dan 'Ticari Alanı'na, 368 ada 43 - 45 - 111 - 112 ve 129 parsellerin 'Resmi Tesis Alanı'ndan 'Toplu İşyerleri'ne dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
KIRKAĞAÇ YENİ 24.09.2018 24.10.2018
Kırkağaç İlçesi, Yenimahalle mahallesi, 340 ada 4 ve 10 parseller, 535 ada 2 - 5 - 6 ve 7 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
SELENDİ ZAFER 24.09.2018 24.10.2018
Selendi ilçesi. Zafer Mahallesi, 45 ada 5-6-7-8-9-10 parseller, 46 ada 6 ve 7 parseller,99 ada 6-7-8-9-10-11-12-13 ve 14 parsellerde hazırlanan Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliğine esas İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 13/07/2018 tarih ve 9973 sayılı kararına ilişkin Plan Değişikliği Paftaları ve Plan Açıklama Raporu
SARUHANLI ATATÜRK 24.09.2018 24.10.2018
Saruhanlı İlçesi, Atatürk Mahallesi, 4325, 4324, 9846, 9845, 10145, 10146, 10147, 11964, 11277, 11376, 10697, 10666, 10698, 1865, 1866 ve 1867 parsellerin Resmi Kurum Alanı, Meslek Lisesi Alanı ve Konut Alanı kullanımlarından, Kamu Hizmet Alanı, Sağlık Alanı, Eğitim Alanı ve Genel Otopark Alanı kullanımlarına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile; Saruhanlı Belediye Meclisinin 02.03.2018 tarih 14 sayılı kararı ile onama yetkisi Büyükşehir Belediyesi Meclisine devredilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği