İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
SARUHANLI PAŞAKÖY 01.07.2019 01.08.2019
Saruhanlı İlçesi, Paşaköy Mahallesi, 155 Ada 6, 7, 8, 12, 13, 14 numaralı parsellerin "Konut Alanı " kullanımından "Özel Sağlık Tesis Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile Saruhanlı Belediye Meclisinin 01.02.2019 Tarih 10 Sayılı kararı ile onama yetkisi Büyükşehir Belediyesine devredilen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
DEMİRCİ MİTHATPAŞA 01.07.2019 01.08.2019
Demirci ilçesi, Mithatpaşa mahallesi, 70 ada 1 parselin 'Sağlık Tesis Alanı'ndan 'Kamu Hizmet Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları
SALİHLİ CAFERBEY 10.07.2019 10.08.2019
Salihli İlçesi, Caferbey Mahallesi, 3800 Ada 5 Parselde Katı Atık Tesisleri Alanı Yapımına Yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları
AKHİSAR HÜRRİYET 22.07.2019 22.08.2019
Akhisar ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 395, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566 adalar ve muhtelif parsellerde Resmi Kurum Alanı (Cezaevi), Sanayi Alanı ve Park Alanının Küçük Sanayi Alanı, Sağlık Tesisi Alanı, Kamu Hizmet Alanı, İbadet Alanı, Yüksek Öğretim Alanı, Otopark Alanı ve Park Alanına dönüştürülmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
KULA KENAN EVREN 22.07.2019 22.08.2019
Kula İlçesi, Bey Mahallesi, 162 Ada 12 Parselin "Resmi Kurum Alanı"ndan "Sosyal Tesis Alanı"na dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
ŞEHZADELER YARHASANLAR 22.07.2019 22.08.2019
ŞEHZADELER İLÇESİ, YARHASANLAR MAHALLESİ, 825 ADA 80 PARSELDE YERALTI OTOPARK GİRİŞİNİN İMAR PLANLARINA İŞLENMESİ AMAÇLI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM VE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ