İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
AKHİSAR HACI İSHAK 26.06.2018 26.07.2018
Akhisar İlçesi, Hacıishak Mahallesi, 950 ada 12 parselin "Orta Yoğunluklu Gelişme Konut Alanı" kullanımından "İbadet Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
SARUHANLI ATATÜRK 26.06.2018 26.07.2018
Saruhanlı İlçesi, Saruhanlı Mahallesi, 5251 ve 5592 parsellerin Sağlık Tesisi Alanı + Konut Alanı' ndan, Belediye Hizmet Alanı + Park Alanına dönüştürülmesi ile 5165, 6813, 6174,5307 ise parsellerde Park ve Yol düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği
KULA KAVACIK 26.06.2018 26.07.2018
Kula İlçesi, Kavacık Mahallesi, 106 ada 15 parsel üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerjisine Dayalı Elektrik Üretim Tesisine ilişkin, alınan kurum görüşlerine istinaden hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
YUNUSEMRE TEVFİKİYE 26.06.2018 26.07.2018
Yunusemre İlçesi, Tevfikiye Mahallesi, 964 ada 5 parsel ile 965 ada 11, 13, 15 ve 16 parsellerin Resmi Kurum Alanı'ndan 'Kamu Hizmet Alanı' ve 'İbadet Alanı'na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve plan açıklama raporu
SOMA TÜRKPİYALA 26.06.2018 26.07.2018
Soma İlçesi, Türkpiyale Mahallesi’nde yer alan Termik Santralin yürürlükteki imar planı notlarına ekleme yapılması ve enerji nakil hattının imar planlarına işlenmesine ilişkin hazırlanan yaklaşık 8000 m²’lik alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve plan açıklama raporu
ŞEHZADELER 2.ANAFARTALAR, KUŞLUBAHÇE 26.06.2018 26.07.2018
Şehzadeler ilçesi, Manisa Farklı Seviyeli Otogar Kavşağı'na ilişkin onaylı kavşak projesinin 1/5000 Nazım İmar Planlarına ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarına İşlenmesi İşi
ŞEHZADELER ADAKALE, DERE, İSHAKÇELEBI, SARUHAN 26.06.2018 26.07.2018
Şehzadeler ilçesi, Adakale, Dere, İshak Çelebi, Saruhan mahalleleri ve Yunusemre ilçesi, Mutlu mahallesinde muhtelif ada ve parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı