İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
SOMA KURTULUŞ 17.01.2019 17.02.2019
10/01/2019 tarihli ve 599 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile onaylanan; Soma İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 151 ada 2 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
ALAŞEHİR KEMALİYE 22.01.2019 22.02.2019
Alaşehir İlçesi Kemaliye Mahallesi 280 ada 35 parselin "Akaryakıt+LPG İstasyonu" fonksiyonuna dönüştürülmesine yönelik 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği
DEMİRCİ BAHÇELER 22.01.2019 22.02.2019
Demirci İlçesi, Bahçeler Mahallesi, 122 ada 97 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
AKHİSAR ULUPINAR 22.01.2019 22.02.2019
Akhisar İlçesi, Ulucami Mahallesi 1107 ada 1 nolu parselin "Ortaöğretim Tesisi Alanı" kullanımından "Eğitim Alanı" kullanımına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve "Ortaöğretim Tesisi Alanı" kullanımından "İlkokul Alanı" kullanımından dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği önerisi
ALAŞEHİR DAĞARLAR 01.02.2019 01.03.2019
Alaşehir İlçesi Dağarlar Mahallesi Sınırları İçerisinde Kalan Alares Res Projesine Ait "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarina Dayali Üretim Tesisi Alani (Res)" Amaçli 1/5000 Ölçekli Nazim İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama imar Planına ait Plan Paftaları ve Plan Açıklama Raporları
SALİHLİ KARAOĞLANLI 01.02.2019 01.03.2019
Salihli İlçesi, Karaoğlanlı Mahallesı 1151 Parselin Bir Kısmının "Üniversite Alanı"ndan "Sağlık Alanı" Fonksiyonuna Dönüştürülmesi ve Bağlantı Yolu Düzenlenmesine Yönelik Hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazim İmar Planı Değişikliği 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ait Plan Paftaları ve Plan Açıklama Raporları