İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
SELENDİ KARŞIOVA 24.10.2017 24.11.2017
Selendi İlçesi Karşıova Mahallesi 30L-IV_A nolu imar paftasında “Park Alanı” olarak tanımlanan alanın “Belediye Hizmet Alanı”na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
KULA AHMETLİ 01.11.2017 01.12.2017
Kula İlçesi, Ahmetli Mahallesi, 358, 359, 360, 361, 362, 423, 424, 426, 429, 430, 431, 433, 435, 446, 447 parseller üzerinde kurulması planlanan Güneş Enerji Elektrik Üretim Tesisine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı ve Plan Açıklama Raporu.
SOMA URUZLAR 01.11.2017 01.12.2017
Manisa ili, Soma ilçesi, Uruzlar Mahallesi, 31 parselde 'Güneş Enerjisi Santrali' yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu.
SOMA 01.11.2017 01.12.2017
Manisa ili, Soma ilçesi, Bubeyler Mahallesi, 40 ve 41 parsellerde 'Güneş Enerjisi Santrali' yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu.
GÖLMARMARA ATATÜRK 01.11.2017 01.12.2017
Manisa ili, Gölmarmara ilçesi, Merkez Mahallesi, 6974 parselde 'Güneş Enerjisi Santrali' yapılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu.
KIRKAĞAÇ 01.11.2017 01.12.2017
Manisa İli, Kırkağaç ilçesi, Yenimahalle mahallesi, 340 ada 4 ve 10 parsel, 535 ada 2, 5, 6 ve 7 parsellerde 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları
AKHİSAR HÜRRİYET 01.11.2017 01.12.2017
Manisa İli, Akhisar ilçesi, Hürriyet Mahallesi, 540 ada 26 parselin "Yüksek Öğrenim Alanı"ndan "Özel Eğitim Alanı"na dönüştürülmesine yönelik alınan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
KIRKAĞAÇ KARAKURT 01.11.2017 01.12.2017
Manisa İli, Kırkağaç ilçesi, Karakurt mahallesi, 108 ada, 4 - 5 parsellerin batı cephesinden geçen yolun, parsellerin doğu cephesinde bulunan ve yola terk edilen alana kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu
KIRKAĞAÇ SARIAĞA 01.11.2017 01.12.2017
Manisa İli, Kırkağaç ilçesi, Sarıağa Mahallesi, 16 ada, 5 parselde mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait Kabasakal Caminin bahçesinde kalan park alanının o bölgede hizmet verecek başka alana kaydırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları
SALİHLİ YILMAZ 09.11.2017 09.12.2017
salihli İlçesi Yılmaz Mahallesi 2580 parsele ait 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
AHMETLİ DERİCİ 17.11.2017 17.12.2017
Manisa-Turgutlu-Urganlı Termal Turizm Merkezi 210, 211, 216 231 Parsellere İlişkin Güneş Enerji Santrali Amaçlı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı