İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
SALİHLİ DURASILLI, KARAOĞLANLI 24.03.2021 24.04.2021
Salihli İlçesi Karaoğlanlı Mahallesi 1153 parsel ile 325 Ada 1 parsel arasındaki 15.00 metre taşıt yolunun 10.00 metre yaya yoluna dönüştürülerek Salihli Revizyon İmar Planı ve Durasıllı Uygulama İmar Planı arasındaki çakışmanın giderilmesi amacıyla hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği İle Birlikte Değerlendirilmesine Yönelik Alınan 05.01.2021 Tarih ve 2021/9 sayılı Salihli Belediye Meclisi Yetki Devri Kararına ait plan paftaları ve plan açıklama raporları
SELENDİ ESKİCAMİ 01.04.2021 01.05.2021
Selendi ilçesi, Eskicami mahallesi, 102 ada 24-28-29-30 parseller ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan Nazım İmar Planı Değişikliği önerisi ve Selendi ilçesi, Eskicami Mahallesi Selendi Çayı ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin Selendi ilçesi, Eskicami Mahallesi, 102 ada 24-28-29-30 parseller ile tescil harici alana ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ile birlikte değerlendirilmesine ilişkin alınan 05.12.2019 tarih ve 71 sayılı Selendi Belediye Meclisi Yetki Devri Kararına ilişkin alınan 14.07.2020 tarih ve 276 sayılı Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kararına esas yapılan düzenlemelere esas 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifi
SALİHLİ KARAAĞAÇ 01.04.2021 01.05.2021
Salihli İlçesi Karaağaç Mahallesi 266 ada 1 parselde “Eğitim Alanı” yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi teklifi
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu