İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
GÖRDES UZUNÇAM 04.11.2020 04.12.2020
Gördes İlçesi, Uzunçam Mahallesi, 326 Ada 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10 Parsellerde Yer Alan 'Park Alanı' ve 'Konut Alanı' Olarak Planlı Alanların Yer Değiştirmesine ve Yaya Yolu Olarak Planlı Alanların Konut Alanına Dahil Edilmesine Yönelik Hazırlanan 1/5000 Ölçekli NİP Değişikliği ile Gördes Belediye Meclisinin 06.08.2020 Tarih ve 79 Sayılı Yetki Devri Kararına istinaden hazırlanan 1/1000 Ölçekli UİP Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları
KULA KENAN EVREN 10.11.2020 10.12.2020
Kula İlçesi, Bey Mahallesi, 187 ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 28, 42 parseller ve 188 ada 18, 19 parseller ile Zaferiye Mahallesi 1137 ada 2 parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
KULA KENAN EVREN 10.11.2020 10.12.2020
Kula İlçesi, Bey Mahallesi, 338 Ada 16 ve 17 Parsellerin "Sosyal Kültürel Tesis Alanı ve Rekreasyon Alanı"ndan "Spor Alanı (Spor Tesisleri ve Gençlik Kamp Alanı)"na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği
SOMA, SOMA İSTASYON, KURTULUŞ 13.11.2020 13.12.2020
Soma Ilçesi, Kurtuluş Mahallesi, 445 ada 101 parsel ve 110 ada 16 panel 'Galericiler Sitesi' olarak kullanılmak istasyon Mahallesi 11 ada 56 parselin 'Resmi Kurum Alanı' planlanmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği