İmar Duyuru Sistemi
İlçe
Mahalle
Plan Türü
Plan Ölçeği
İlçe Mahalle Askıya Çıkış Tarihi Askıdan İniş Tarihi
SOMA İSTASYON, ONÜÇ EYLÜL 09.01.2023 09.02.2023
Soma İlçesi, Bakırçay Deresi, 61.Bölge ve civarındaki alana ilişkin yeni dere hattının plana işlenmesi ve çevresinin düzenlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile birlikte değerlendirilmesine yönelik alınan 05.04.2022 tarih ve 54 sayılı Soma Belediye Meclisi Yetki Devri Kararı
YUNUSEMRE AKGEDİK 19.01.2023 19.02.2023
Yunusemre İlçesi, Akgedik Mahallesi, 118 ada 1 parselde 'Ağaçlandırılacak Alan' kullanımından 'Askeri Alan (Özel Güvenlik Bölgesi-Jandarma)' kullanımına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Değişikliğine ilişkin Plan Paftaları ve Plan Açıklama Raporları
GÖLMARMARA ÇÖMLEKÇİ 24.01.2023 24.02.2023
Gölmarmara İlçesi, Çömlekçi Mahallesi 277, 278 ve 279 parsellerde “Güneş Enerjisi Santrali” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Gölmarmara Belediye Meclisi'nin 277 ve 278 parsel için 05.05.2022 tarih ve 27 sayılı Meclis Kararı ve 279 parsel için 02.12.2022 tarih ve 65 sayılı meclis kararı ile onama yetkisi verilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına ilişkin Plan Paftaları ve Plan Açıklama Raporları
TURGUTLU AKÇAPINAR 24.01.2023 24.02.2023
Turgutlu ilçesi, Akçapınar Mahallesi 141 ada 29 parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı önerisine ilişkin Plan Paftaları ve Plan Açıklama Raporları
ŞEHZADELER, YUNUSEMRE DİLŞİKAR, GÜZELYURT, TEVFİKİYE 08.02.2023 08.03.2023
Manisa İli Yunusemre ve Şehzadeler İlçe Merkezleri içerisinde muhtelif yerlere ilişkin hazırlatılan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı tadilatlarına gelen itirazların değerlendirildiği değişiklikler ve Plan Açıklama Raporu
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu