Merhaba, ben yapay zeka destekli bir asistanım. Size nasıl yardımcı olabilirim?

Hizmet Rehberi
Anasayfa > Kurumsal >
Beyanname Formları
Hangi Hizmeti Nasıl Alırım?

Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İstenilen Belgeler

 1. Başvuru Beyan Formu (Belediye Plan ve Proje Müdürlüğünden)
 2. Yapı Kullanım İzin Belgesi Fotokopisi veya İmar Uygunluk Yazısı (Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden)
 3. İtfaiye Uygunluk Yazısı (Belediye İtfaiye Müdürlüğünden)
 4. Vergi Levha Fotokopisi veya iş yoklama fişi fotokopisi
 5. Mesleki Faaliyet Belgesi Fotokopisi (Bağlı olduğu odadan)
 6. Esnaf Sicil Belgesi Fotokopisi (Bağlı olduğu odadan)
 7. Ustalık Belgesi Fotokopisi (Gerekiyor ise)
 8. Sorumlu Müdür Sözleşmesi ve Diploma Fotokopisi (Gerekiyor ise)
 9. Mülk kendisine ait ise Tapu Fotokopisi, değil ise Kira Kontratı Fotokopisi
 10. Kanalizasyona Bağlantı İzni Yazısı (Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünden )
 11. Onaylı Kapasite Raporu (Bağlı olduğu odadan)
 12. ÇED Uygunluk Yazısı Aslı (Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden)
 13. Çevre İzin Belgesi Aslı (Çevre ve Orman İl Müdürlüğünden)
 14. Geçiş yolu İzin Belgesi Fotokopisi (Karayolu Bağlantısı mevcut ise)
 15. Şeffaf Telli Dosya

TİCARET ODASINA KAYITLI KİŞİ İSE; 5. , 6. VE 7. MADDELER YERİNE TİCARET SİCİL KAYDI SURETİ FOTOKOPİSİ, ŞİRKET İSE; SİCİL KAYDI SURETİ FOTOKOPİSİ + İMZA SİRKÜLERİ FOTOKOPİSİ + TİCARET SİCİL GAZETESİ FOTOKOPİSİ İSTENİR.

DEVİR İŞLEMİNDE; 2. , 3. VE 14. MADDELER YERİNE ESKİ RUHSATIN ASLI VE NOTERDEN DEVİR SÖZLEŞMESİ FOTOKOPİSİ İSTENİR.

 • Yukarıdaki listedeki belgelerin tamamlanmasına Yapı Kullanım İzin Belgesi’nden başlanmalıdır. Yapı Kullanım İzin Belgesi  temin edilemeyen işyerleri için öncelikle Müdürlük elemanları ile görüşülmesi gerekmektedir.
 • Mekan Tapuda veya Yapı Kullanma İzin Belgesinde mesken olarak geçiyor ise; kat maliklerinin tamamının imzaları istenir.
İlama(Mahkeme kararına) bağlı alacakların tahsiline ilişkin işlemler ve istenilen belgeler
 1. Banka İban Nosu belirtilerek hazırlanan başvuru dilekçesi
 2. Onaylı mahkeme kararı
 3. Serbest meslek makbuzu (avukatın talep etmesi halinde)
 4. Ahzu kabz yetkisini içeren vekaletname (avukatın talep etmesi halinde)
 5. Nüfus cüzdanı fotokopisi
Cenaze İşlemleri
Haşere İlaçlama İşlemleri
CBS ve Numarataj İşlemleri
Hafriyat ve İnşaat Atıkları İşleyişi
Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu