Alaşehir Bakkal Şükrü Evi Restorasyonu

Manisa Büyükşehir Belediyesine, Alaşehir Belediyesi tarafından tahsisi yapılan, 224 Ada 5 Parselde yer alan Tescilli Klasik Türk Evi 1. Derece Arkeolojik sit alanı içerisinde kalmaktadır.

Proje de, Restorasyon ilkelerine bağlı kalarak ,tarihi ve mimari önemi olan ve ya çevreye uyumlu yapıların korunması,onarılması ve tüm yanlış kullanımların düzeltilip sağlıklaştırılarak yaşatılması amaçlanmıştır. Yapının, konumu ve mimari özellikleri incelenmiş ve kullanım amacı kafe olarak değiştirilmiş ve çevrenin mimari niteliği yükseltilmiştir.