Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu
Anasayfa >

Hukuki dayanak:  Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik (Madde 29)

“Etik komisyonu

Madde 29 — Kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere kurum veya kuruluşun üst yöneticisi tarafından kurum içinden en az üç kişilik bir etik komisyonu oluşturulur.

Etik komisyonu üyelerinin ne kadar süreyle görev yapacağı ve diğer hususlar, kurum ve kuruluşun üst yöneticisince belirlenir. Etik komisyonu üyelerinin özgeçmiş ve iletişim bilgileri, üç ay içinde Kurul’a bildirilir. Etik komisyonu, Kurul ile işbirliği içinde çalışır.”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Etik Komisyon Üyeleri: 

  1. Funda SOLAK: Genel Sekreter Yardımcısı
  2. Av. Mahir SAĞLAM: I. Hukuk Müşaviri
  3. Harun YILDIZ: İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı

 

Etik Kurulu Ve İlgili Mevzuat

  • 5176 Sayılı Kamu  Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
  • Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
  • 2004/27 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu hakkında Başbakanlık Genelgesi

 

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu