Merhaba!
Ben sürekli geliştirilmekte olan Manisa Büyükşehir Belediyesinin yapay asistanıyım.
Size her zaman doğru bilgiyi veremeyebilirim ama yine de elimden geleni yapacağım 🙂
Size nasıl yardımcı olabilirim?

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, IP adresiniz otomatik olarak toplanır.
Bu bilgi, güvenlik önlemlerimizi artırmak, hizmet kalitemizi iyileştirmek ve yasal gerekliliklerimizi yerine getirmek için kullanılmaktadır.
IP adresiniz, kimliğinizi doğrudan belirlemek amacıyla değil, güvenliğimizi sağlamak, dolandırıcılığı önlemek ve teknik sorunları gidermek gibi amaçlarla kullanılmaktadır.
Sohbete başladığınız an bu yükümlülüğü kabul etmiş sayılırsınız.
DUYURULAR
UMUM SERVİS ARACI “J” PLAKA SATIŞI İHALE İLANI
15.06.2021 15:56

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
UMUM SERVİS ARACI “J” PLAKA SATIŞI İHALE İLANI

 

          Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren umum servis araçlarının denetimlerinin düzenli yapılması Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5 ve 7. Maddesi çerçevesinde, UKOME'nin 09/10/2014 tarihli ve 2014/31 sayılı kararı ile Alaşehir İlçesine tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut J plakaların ilçeleri için belirlenen plaka serisine bağlı kalmak kaydıyla Alaşehir ilçesi için (50) adet “J” Plaka satışı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

 

(1) -a) İhale Makamı        : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

       b) İhale Tarih ve Saati: (Aşağı tabloda belirtilen tarih ve saatlerde  1 sıra nolu “J” Plakadan başlamak üzere yapılacaktır.)

 

SIRA NO

PLAKA

MUHAMMEN BEDEL

GEÇİCİ TEMİNAT

İHALE TARİHİ

İHALE SAATİ

1

45 J 4996

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:00

2

45 J 5005

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:01

3

45 J 5014

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:02

4

45 J 5016

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:03

5

45 J 5017

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:04

6

45 J 5018

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:05

7

45 J 5021

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:06

8

45 J 5023

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:07

9

45 J 5024

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:08

10

45 J 5028

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:09

11

45 J 5029

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:10

12

45 J 5032

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:11

13

45 J 5037

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:12

14

45 J 5045

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:13

15

45 J 5046

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:14

16

45 J 5047

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:15

17

45 J 5048

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:16

18

45 J 5049

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:17

19

45 J 5051

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:18

20

45 J 5054

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:19

21

45 J 5055

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:20

22

45 J 5056

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:21

23

45 J 5057

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:22

24

45 J 5059

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:23

25

45 J 5060

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:24

26

45 J 5061

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:25

27

45 J 5062

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:26

28

45 J 5063

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:27

29

45 J 5064

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:28

30

45 J 5065

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:29

31

45 J 5066

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:30

32

45 J 5067

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:31

33

45 J 5068

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:32

34

45 J 5069

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:33

35

45 J 5072

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:34

36

45 J 5073

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:35

37

45 J 5074

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:36

38

45 J 5075

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:37

39

45 J 5076

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:38

40

45 J 5077

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:39

41

45 J 5078

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:40

42

45 J 5079

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:41

43

45 J 5080

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:42

44

45 J 5081

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:43

45

45 J 5082

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:44

46

45 J 5083

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:45

47

45 J 5084

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:46

48

45 J 5085

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:47

49

45 J 5086

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:48

50

45 J 5087

25.000,00 TL

750,00 TL

23/06/2021

10:49

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MASKİ Konferans  Salonu Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c – Manisa

d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten (KDV Dahil) 144,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

 

(2)- Muhammen Bedel     :  Yukarı tabloda Manisa-Alaşehir İlçesinde faaliyet gösterecek 1 Adet “J” Plaka satışı  (K.D.V. hariç)  25.000,00 TL Muhammen bedeldir.

         Geçici teminat tespit edilen 1 Adet “J” Plaka satışı muhammen bedelin 25.000,00 TL x %3 üzerinden 750,00 TL’dir.  2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

         İstekliler kaç adet “J” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır.

 

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 15. maddesi gereğince ‘J’ Plaka ve /veya ‘J’ Plakalı servis aracının ortaklık yoluyla en fazla iki gerçek veya tüzel kişi tarafından ½ hisse oranında ortaklı olabilecektir. İhaleye ortak olarak katılacaklar 4. Maddede belirtilen evrakları ortaklar kendi adlarına düzenlenmiş evrakları ayrı ayrı teklif içerisinde sunacaklardır.

 

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa Alaşehir İlçesi’nde ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

6.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)

11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)

14. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

(5)- İhale; İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları muhammen bedel üstüne 100,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 22/06/2021 Salı Günü mesai bitimine kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler ile Fax, Posta ve Telgraf yoluyla gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.

 İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR                           

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu