Selendi Belediyesi Kurumsal Logo Yarışması
13.02.2020 10:14

SELENDİ BELEDİYESİ

 

KURUMSAL LOGO YARIŞMASI

ŞARTNAMESİ

  KONUSU VE AMAÇ: 

Yarışmanın konusu, Selendi ilçemizin, her geçen gün gelişen kentleşme potansiyeli, tarım ve tarım sanayisindeki gücünü ve bu özelliklerinin yanı sıra kentimizin gelecek potansiyelini ve dinamizmini yansıtan, belediyecilik hizmetleriyle örnek olmayı hedefleyen yönetim anlayışını yansıtacak ve Selendi Belediyesi kurum kimliğinde kullanılacak, özgün logo’nun tasarlanmasıdır. 

Yarışma sonucunda seçilecek logonun Selendi Belediyesi’nin yanı sıra İlçenin simgesi olacak bir niteliğe sahip olması da amaçlanmaktadır. 

 

  DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ: 

Logo, Selendi´nin bölge ve şehir kimliği ile vizyonunu yansıtacak şekilde, hem Selendi, hem de Bölgenin sahip olduğu genel imajla uyumlu; yaratıcı, akılda kalıcı ve işlevsel kullanıma uygun bir biçimde tasarlanıp oluşturulacaktır. 

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Tüm çalışmalar, kavramsal yaklaşım ve estetik bütünlük açısından değerlendirilecektir. Tasarımda “Selendi Belediyesi” ibaresi yazılı olarak kullanılacaktır. Logo, kavramsal olarak amaca uygun tasarlanmış bir simge veya bunların birleşiminden oluşabilir.   

 

1.  LOGONUN KULLANIM ALANLARI: 

Yarışma sonunda seçilecek Logo tasarımı, Selendi Belediyesi’nin tanıtımına yönelik etkinliklerde, belediye birimlerinde, fuar ve toplantılarda, belediyeye ait her türlü basılı malzemede, web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda ve sair tüm kurumsal faaliyetlerde kullanılacaktır. Tasarımda, kullanım alanlarındaki ve malzemelerdeki çeşitlilik öncelikli olarak göz önüne alınmalıdır. 

 

2.  KATILIM KOŞULLARI: 

4.1.Yarışma, herkese açıktır. (İkinci maddede belirtilen kişiler hariç.)

4.2.Selendi Belediyesi personeli, düzenleyici kurul, raportör, seçici kurul ve seçici kurulun birinci derece yakınları bu yarışmaya katılamaz. 

4.3.Her katılımcı en fazla üç adet eserle yarışmaya katılabilir. 

4.4.Yarışmaya sunulan tasarımların;  özgün olup, daha önce başka yarışmalara katılmamış, başka hiçbir yerde ve hiçbir gerekçe ile yayımlanmamış olmaları, ayrıca diğer kurum ve kuruluş logolarını çağrıştırmamaları gerekmektedir. 

4.5.Yarışmaya katılanlar tasarımlarının kendilerine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar

4.  6.Değerlendirme Jürisi tarafından, kopya olduğu anlaşılan tasarımlar yarışma dışı kalacak, ödül verilmeyecek, verilmiş ise ödül sahibi ödülü iade edecek ve bu durumda idarenin yeni bir logo seçme imkanı peşinen kabul edilecektir. Oluşacak her türlü sorunun hukuki yaptırımı ve süreçlerin maddi yaptırımı yarışmacıya ait olup, doğabilecek sorunlardan Selendi Belediyesi sorumlu tutulamaz.

4.7. Yarışma kötü alışkanlıkları örnek olacak herhangi bir ürün görseli konmayacaktır. (Örn: Tütün vb.)

 

5.  TEKNİK KOŞULLAR: 

5.1.Her tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, 250 gr mat kuşe beyaz kağıt zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek; kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yerleştirilecektir. Sayfanın arka kısmında yarışmacının rumuzu yer alacaktır. Çalışmalar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblok v.b. malzemeye yapıştırılmadan sadece A4 kağıda basılmış şekilde teslim edilecektir. Teslim koşullarına uymayan logolar elenecektir.

5.2.Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine; FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. gibi vektörel çizim tabanlı tasarım programlarından birinde hazırlanmış çalışma halinde, 300 dpi CMYK renk formatında, JPEG ve PDF olarak CD´ye kaydedilmiş şekilde teslim edilecektir. 

5.3.Yapılan çalışma ile ilgili ve logoyu anlatan bir A4 sayfasını geçmeyecek şekilde hazırlanacak detaylı açıklamanın da beraberinde gönderilmesi gerekmektedir. 

5.  4.Gönderilen eserler, yarışmadan sonra iade edilmeyecektir.  

  

6.  BAŞVURU KOŞULLARI: 

6.1.Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu http://www.selendi.bel.tr/ internet sayfasından edinebilirler. 

6.2.İmzaladıkları başvuru formunu eksiksiz olarak doldurup bir zarfa koyacak ve zarfı kapattıktan sonra üzerine sadece 6 harf veya rakamdan oluşan bir RUMUZ yazacaklardır. (Örnek; YILDIZ, ABCDEF, 678543 vb. gibi) 

6.3.Aynı RUMUZ, çıktı alınan çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer alacaktır.

6.4.Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı hiç bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır. 

6.5.Yarışmaya katılmak isteyenler, eserlerini, 10 Mart 2020 günü Saat: 17:00’a kadar Selendi Belediyesi adresine, elden teslim etmeli ya da o tarihte aşağıdaki adrese ulaşmak koşuluyla posta ya da kargoya vermelidirler. 

6.6.Postadaki gecikme ve hasardan Selendi Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır. 

6.      7.Bu tarihten sonra iletilen çalışmalar dikkate alınmaz. 

  ADRES : 

 Selendi Belediyesi 

Eski cami mah.Astsb Kamil YILMAZ Cad. No: 72/A

Selendi / MANİSA

Telefon  : 0236 788 1005

E-Posta  : yaziisleri@selendi.bel.tr

 

7.                  YARIŞMA TAKVİMİ:  

Yarışma İlan Tarihi                                      : 12.02.2020

Son Teslim Tarihi                                          : 10.03.2020

Seçici Kurul Değerlendirme Tarihi              : 13.03.2020

Halk Oylaması                                                : 16-20.03.2020

Sonuç İlan Tarihi                                          : 20.03.2020

Ödül Tören Tarihi                                         : 25.03.2020

 

8.      SEÇİCİ KURUL VE SEÇİM:

8.1.            Seçici Kurul:

         Seçici Kurul aşağıdaki isimlerden oluşacaktır ve kurul, halk oylamasına sunulmak üzere üç eser ve mansiyon ödülü alacak bir eseri belirleyecektir.

• Ecz.Nurullah SAVAŞ Selendi Belediye Başkanı

• Doç.Dr.İzzet YÜKSEL Manisa Celal BAYAR Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım

• Arş.Gör. Funda GENÇER Manisa Celal BAYAR Üniversitesi Mimarlık Fakültesi

• Adem TOSUN Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Odası Başkanı

• Meltem DEMİREL Selendi Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni

• Hasan UYSAL Selendi Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni

• Bünyamin DEMİR Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı

8.2.            Seçim: Seçici kurulun belirlediği ilk üç eser, belediye binası giriş katında kurulacak seçim standında 16-20 Mart 2020 tarihlerinde halk oylamasına sunulacak ve 20 Mart 2020 günü en çok oyu alan eser ilan edilerek, logo olarak belirlenecektir.

9.      ÖDÜLLER:

Birincilik ödülü 3.000-TL (ÜçbinTürkLirası) olarak belirlenmiştir. İkinci, üçüncü ve mansiyona layık görülen tasarımlar için plaket ve katılım belgesi takdim edilecektir.  Halk oylaması sonucu oyların sayılmasıyla, en fazla oyu alan birinci, sonraki aday ikinci, en az oyu alan aday da üçüncü olarak belirlenecek, ayrıca mansiyon ödülünü jüri belirleyecektir. 

10.  LOGO HAKLARI:

10.1.Yarışmada birincilik ödülü alan Logonun, telif ve yayın hakları Selendi Belediyesi’ne ait olacaktır. Sözü edilen çalışma, Selendi Belediyesi tarafından her türlü görsel / yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Selendi Belediyesi arşivine girecektir.

 10.2. Seçici kurul, birinci seçilen  Logo üzerinde teknik düzeltmeler yapılmasını isteyebilir. Bu çalışmalar için yarışmacıya ayrı bir ücret ödenmez. Yarışmada birinci seçilen yarışmacı, birincilik ödülü alan tasarımının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile, süresiz olarak Selendi Belediyesi’ne vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (FSEK), gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarımın FSEK 20, 21, 22, 23, 24. maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14, 15, 16, 17. maddelerinde belirtildiği şekilde, adını belirtme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Selendi Belediyesi’ne devrettiğini kabul ve taahhüt eder. 

10.3.Bu şekilde kullanılan Logo için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve Logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. 

10.4.Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili ( kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur. 

10.5.Yarışmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen Logo için Selendi Belediyesi’nden ya da diğer kişilerden herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde başkaca bir bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

10.6. Logo yarışmasında ödül almayan çalışmalar da Selendi Belediyesi arşivine girecektir.

10.7.Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Selendi Belediyesi tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı Selendi Belediyesine iade edilir. 

 

NOT: Tasarım çalışmalarında kötü alışkanlıklara ( tütün) vb. örnek alınacak herhangi bir görsel ve içerik kullanılmayacaktır. Bu tür çalışmalar derece alınmayıp direk elenecektir.

 

 

 

 

 

 

 

 

SELENDİ BELEDİYESİ LOGO YARIŞMASI

BAŞVURU FORMU

RUMUZ

: ___________________________________________ 

ADI SOYADI

: ___________________________________________ 

TC KİMLİK NO

: ___________________________________________ 

DOĞUM TARİHİ (gg/aa/yy)      

: ___________________________________________ 

ADRESİ

: ___________________________________________ 

EV TELEFONU

: ___________________________________________ 

İŞ TELEFONU

: ___________________________________________ 

CEP TELEFONU        

: ___________________________________________ 

E-POSTA

: ___________________________________________ 

FORM DOLDURMA TARİHİ

: ___________________________________________ 

 AD SOYAD

      İMZA

Bu katılım formundaki bilgilerin doğru olduğunu ve Selendi Belediyesi Logo Tasarım Yarışması şartnamesinin katılım koşulları ile şartnamenin tüm maddelerini aynen kabul ettiğimi taahhüt ve beyan ederim. 

Not: Bu form eksiksiz olarak doldurulacak ve şartname ile birlikte üzerinde yalnızca 6 haneli harf veya rakamlardan oluşan rumuzun yazılı olduğu bir zarfa konacaktır. Zarf kapalı olarak tasarımların olduğu pakete konmalıdır.

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu