Ağustos Ayı İmar Planı Değişikliği
01.09.2015 09:34

İLAN

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin 14.07.2015 tarihli toplantısında aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları kabul edilmiştir.

468 Sayılı Karar: Soma İlçesi, Turgutalp Mahallesi, 2639 parselde ‘Terminal’ alanının ‘ Sosyo-Kültürel Tesis’ alanına yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporu

Belediye Meclisimizin 11.08.2015 tarihli toplantısında aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları kabul edilmiştir.

535 Sayılı Karar: Alaşehir İlçesi, Piyadeler Mahallesi, L20.B.09 paftasında trafo amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporu

536 Sayılı Karar: Şehzadeler İlçesi, Çarşı Mahallesi, Çeşnigir Caminin etrafında yer alan 271 ada, 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7- 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 ve 16 numaralı parsellerin ‘ Park Alanı ’na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporu

537 Sayılı Karar: Kırkağaç Belediyesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu ve plan açıklama raporu

540 Sayılı Karar: Turgutlu İlçesi, Yedieylül Mahallesi, 838 ada ve 708 adalar, Yeni Mahalle 366, 367, ve 807 adalar, Cumhuriyet Mahallesi 905 adanın ‘ Konut Alanı’ ndan ‘ Konut Altı Ticaret Alanı ’na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği

542 Sayılı Karar: Demirci İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 2075 ada, 2 parselin güneyinin ve 3 nolu parselin ‘ Park Alanı ’ndan ‘ Sanayi Alanı ’na dönüştürülmesi ve 2087 nolu ada 2 parselin ‘Sanayi Alanı ’ndan ‘ Park Alanı’ na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporu

547 Sayılı Karar: Turgutlu İlçesi, 428 ada, 1 parselin ‘ Orta Yoğunluklu Konut Alanı’ndan ‘ Sosyal Tesis Alanı ’na dönüştürlmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporu

548 Sayılı Karar: Demirci İlçesi, Kılavuzlar Mahallesi, 190 ada, 177 parselde ‘ İlköğretim ve Ortaöğretim Okulu ’ yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan açıklama raporu

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları 31.08.2015 ile 29.09.2015 tarihleri arasında ilan panomuzda ve Belediye Web sitesinde ilan edilmiştir.

İlanen tebliğ olunur.

468 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

535 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

536 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

537 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

540 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

542 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

547 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

548 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu