Ticari Plaka Tahsis Sahiplerine Ait İlanen Tebliğ
11.03.2022 16:41

Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) 29.12.2021 tarih ve E-43262101-210.05.03-114518 sayılı tebliğ yazısı gereği 45 J 0102, 45 J 0895, 45 J 1565, 45 J 1867, 45 J 1871, 45 J 1872, 45 J 1873, 45 J 1897, 45 J 4832, 45 J 5528, 45 J 6325, 45 J 6430, 45 J 6431, 45 J 6464, 45 J 8589, 45 J 8713 numaralı plaka tahsis sahipleri (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul Ve Esaslarına Dair Yönerge hükümlerinde yer alan süre içerisinde plaka/plakalar ile ilgili iş ve işlemlerini tamamlayamadığından dolayı tahsis sahibi gerçek ve tüzel kişilere tebliğ tarihinden itibaren doksan (90) takvim günü, süre verilmiştir, ilgili yazılar tebliğ sahiplerine tebliğ edilemediğinden dolayı, 7201 tebligat kanunu gereği ilgilisine tebliğ amacıyla gönderilmiş, ancak adreste tanınmıyor şeklinde not düşülmek suretiyle kurumumuza iade edildiğinden, bahsi geçen ticari plaka tahsis sahiplerine Tebliğ yazısı bildirimidir.

 

İlan Tebliğ Listesi (Görüntülemek İçin Buraya Tıklayınız)

İlan Asma Tutanağı (Görüntülemek İçin Buraya Tıklayınız)

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu