Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü - Tarım Arazilerinin Kullanıcılarına Kiraya verilmesi
16.05.2022 11:17

15/04/2022 tarih ve  31810 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7394 sayılı Kanunla 4706 sayılı Kanuna eklenen Ek 6 ncı maddesinde ; “  İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazileri; 31/12/2019 tarihinden önce en az üç yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği Bakanlıkça belirlenen kullanıcılarına, cari yıl ecrimisil bedelinin yarısı üzerinden on yıla kadar doğrudan kiralanabilir.

Kira süresi sonunda yükümlülüklerini yerine getirdiği tespit edilen ve talepte bulunan kiracıların kira süresi uzatılabilir veya bu araziler sözleşme hükümleri çerçevesinde on yıllık kullanımı müteakip kiracılarına doğrudan satılabilir. Bu arazilerin satışında 26/4/2012 tarihi itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları içinde yer alan araziler için bu Kanunun 4 üncü maddesinin onikinci fıkrası, bu tarih itibarıyla belediye ve mücavir alan sınırları dışında yer alan araziler için ise 6292 sayılı Kanunun Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin hükümleri kıyasen uygulanır. “  düzenlenmiştir.

BUNA GÖRE ;

BAŞVURU ŞARTI : İmar planı bulunmayan veya imar planında tarımsal amaca ayrılan Hazineye ait tarım arazilerini 31.12.2019 tarihinden önce en az 3 ( üç ) yıldan beri tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam eden kişiler duyuru ekindeki dilekçe ile müracaat edebilirler.

BAŞVURU YERİ : ……………………………. / Manisa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne (Milli Emlak Müdürlüğü )/…………………. Kaymakamlığına ( Milli Emlak Müdürlüğü/Şefliği )

KİRA BEDELİ : Kiraya verilecek Hazineye ait tarım arazisinin ilk yıl kira bedeli cari yıl ecrimisil bedelinin yarısıdır.

KİRA SÜRESİ : 10 Yıldır.

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu