Zabıta Dairesi Başkanlığı İlanen Tebliğ Listesi
24.11.2022 13:51

 Zabıta Dairesi Başkanlığımız Zabıta Denetim Ekiplerince yapılan denetim ve kontrollerde eksiklikleri bulunan Gerçek ve Tüzel kişiliklere 5326 Kabahatler Kanunun ilgili maddelerince İdari Yaptırım Karar Tutanağı düzenlenerek para cezaları uygulanmaktadır. Uygulanan para cezaları ilgiliye posta yolu ile tebliğ edilmekte ve akabinde de tahakkuk işlemleri yapılmaktadır. Ancak ilgililere çeşitli nedenlerden (Bilinen Son Adresinde Tanınmıyor, Nüfusa Kayıtlı Olduğu Adres Kayıt Sistemindeki Adresinde Bulunmamaları) tebliğ edilemediğinden dolayı, Ek'te tarafınıza sunulmuş Başkanlığımızca hazırlanan İlan Listesini 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28.29.30 ve 31 Maddeleri ve de 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun 104/1 Maddesi uyarınca ilan edilmiştir.

1- İLANEN TEBLİĞ LİSTESİ (1 SAYFA)

2- İLAN ASMA TUTANAĞI (1 SAYFA)

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu