Mart - 2016 İmar Planı Değişikliği
04.04.2016 15:25

İLAN

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediye Meclisimizin 08.03.2016 ve 14.03.2016 tarihli toplantılarında aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları kabul edilmiştir.

168 Sayılı Karar: “Akhisar ilçesi, Thyateira antic Kenti I. ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanları 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu”

173 Sayılı Karar: “Alaşehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, Ototerminal alanı ve Manisa-Denizli Yolu Kavşak ve Yan Yol düzenlemesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İMar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu”

174 Sayılı Karar: “Salihli ilçesi, Dombaylı Mahallesi, 1458 parsel nolu taşınmaz üzerinde Güneş Enerji Elektrik Üretim Tesisine ilişkin, alınan kurum görüşlerine istinaden parsel sahipleri tarafından hazırlatılan ve Salihli Belediye Meclisinin 04.01.2016 tarih 2016/7 sayılı kararı ile uygun bulunan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı”

241 Sayılı Karar: “Manisa İli, Merkez Bölgesi Ulucami ve Çevresini Kapsayan Düzenlemeye İlişkin Koruma Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım Revizyon Planı ve Manisa İli, Merkez Bölgesi Ulucami ve Çevresini Kapsayan Düzenlemeye İlişkin Koruma Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon Planı ve Plan Açıklama Raporu”

242 Sayılı Karar: “Salihli ilçesi kent geçişinde hazırlanmış olan kavşak projesinin mevcut onaylı imar planına işlenmesi ve ‘Kent Meydanı’ ile ‘Ticaret Alanı’nda yapılacak düzenlemeye yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”

243 Sayılı Karar: “Turgutlu ilçesi, kent geçişinde hazırlanmış olan kavşak projesinin mevcut onaylı imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”

244 Sayılı Karar: “Şehzadeler İlçesi, Arda Mahallesi, 956 ada 12 parselde ‘Belediye Hizmet Alanı’ ve 'Park' olarak planlanmış olan alanda, Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilmesi düşünülen Manisa "Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası" ve "Park Alanı" için projede tasarlanan ünitelerin mimari ve teknik açıdan uygun yerleştirilebilmesi amacıyla yapılaşma koşullarının değiştirilmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”

245 Sayılı Karar: “Saruhanlı ilçesi, kent geçişinde hazırlanmış olan kavşak projesinin mevcut onaylı imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve ‘Terminal Alanı’nın fonksiyonunun ‘Park Alanı’na dönüştürülmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”

246 Sayılı Karar: “Ahmetli ilçesi kent geçişinde hazırlanmış olan kavşak projesinin mevcut onaylı imar planına işlenmesine ve ‘Akaryakıt Alanı’nda düzenleme yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”

247 Sayılı Karar: “Alaşehir ilçesi, kent geçişinde hazırlanmış olan kavşak projesinin mevcut onaylı imar planına işlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”

248 Sayılı Karar: “Sarıgöl İlçesi, Alaşehir Caddesi Yol ve Meydan Düzenlemesine İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporu”

250 Sayılı Karar: “Manisa İli Merkez Bölgesi Niobe ve Çevresi Koruma Alanı 1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama Revizyon Planı ve Plan Açıklama Raporu “

254 Sayılı Karar: “Yunusemre İlçesi, Yenimahalle Mahallesi, 3413 ada 4 parsel ve çevresinde Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilmesi düşünülen proje kapsamında yol ve otopark alanlarının düzenlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği”

257 Sayılı Karar: “Yunusemre İlçesi, Muradiye Mahallesi 195 ada 1 parselde içinde bir caminin de yer alacağı “Eğitim Alanı” olarak planlanmış olan alanın çevresiyle birlikte ele alınarak “Dini Tesis” ve “Eğitim Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin nazım imar planı değişikliği”

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları 31.03.2016 ile 29.04.2016 tarihleri arasında ilan panomuzda ve Belediye Web sitesinde ilan edilmiştir.

İlanen tebliğ olunur.

168 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

173 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000(1) Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000(2) Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000(3) Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

174 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

241 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

242 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

243 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

244 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

246 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

246 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

248 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

250 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

246 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

257 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

Sonraki Önceki
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2021 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu