Manisa Büyükşehir Belediyesi Engelli Personel Alımı
02.09.2016 09:04

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

EKPSS SONUÇLARINA GÖRE YAPILAN 2016 ENGELLİ MEMUR MERKEZİ YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN DUYURU

A – GENEL AÇIKLAMA
07/02/2014 tarihli ve 28906 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, 2016 EKPSS engelli memur merkezi yerleştirme sonuçlarına göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na yerleştirilen adaylardan istenilen atamaya esas teşkil edecek belgeler aşağıdaki gibidir.

-Dilekçe (örneği aşağıda mevcut)

-Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği

-Nüfus Cüzdanı fotokopisi

-Adli sicil kaydı belgesi

-“Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre alınmış veya bu Yönetmelikçe Kabul edilen en az %40 oranında özürlü olunduğunu gösteren sağlık kurulu raporu aslı

-Son altı ay içerisinde mevzuata uygun olarak çekilmiş 4,5 x 6 cm boyutlarında vesikalık fotoğraf (2 adet)

-EKPSS sınav sonuç belgesinin internet çıktısı

-2016 EKPSS ile merkezi yerleştirme sonuç belgesinin internet çıktısı

-Erkek adaylar için Askerlik Belgesi Fotokopisi (Terhis, Tecil veya Muaf olduğuna dair.)

-Daha önce kamu kurumlarında 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu olarak çalışılmış veya halen çalışıyor ise çalıştığını gösterir belge (Hizmet Belgesi)

Adayların başvuruda aranan şartları (tercih kılavuzunda da belirtildiği üzere) son başvuru tarihi olan 9 Mart 2016 tarihi itibariyle taşımaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra temin edilen belge veya eksik evraklar ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

B – BELGE TESLİMİ
Adayların, atamaya esas teşkil edecek belgelerini iletişim bilgilerini gösteren dilekçelerine eklemek suretiyle 09/09/2016 tarihi mesai sonuna kadar Merkez Efendi Mahallesi 3819 Sokak No: 80/B 45010 Yunusemre / Manisa adresinde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına elden ulaştırmaları gerekmekte olup, posta ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

C – DEĞERLENDİRME
Gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulunduğu tespit edilen adayların ataması yapılmayacak, ataması yapılsa dahi bütün işlemleri iptal edilecektir. Kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Kişiler bu konuda hiçbir hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İş bu duyuru ilgililere ilanen tebliğ olunur.

Dilekçe örneği aşağıda sunulmuştur.

2016 Engelli Personel Başvuru Duyurusu İçin Tıklayınız >>>

Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu