Şubat - 2017 İmar Planı Uygulaması
31.01.2017 08:39

İLAN

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 12.01.2017 ve 17.01.2017 tarihli toplantılarında aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları kabul edilmiştir.   

12.01.2017 Tarih ve 6 Sayılı Karar: Akhisar İlçesi, Süleymanlı Mahallesi, 2205, 5443 ve 5718 parsellere ilişkin hazırlanan Tarımsal Tesis Alanı amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.

12.01.2017 Tarih ve 13 Sayılı Karar: Alaşehir ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 703 ada 1 parselde 'Belediye Hizmet Alanı' olarak planlanmış alanda, Manisa Büyükşehir Belediyesince gerçekleştirilmesi düşünülen `Gasilhane' projesinin gerçekleştirilebilmesi için alanda fonksiyon değişikliğine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları

12.01.2017 Tarih ve 14 Sayılı Karar: Gölmarmara  İlçesi, Gölmarmara Mahallesi, 6920 ve 6921 parsellere isabet eden yerde Belediye Hizmet Alanından Konut + Park Alanı 'na dönüştürülmesine ilişkin Gölmarmara  Belediyesince hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve Plan Açıklama Raporu.

12.01.2017 tarih ve 17 Sayılı Karar: Kırkağaç ilçesi, Tevfikiye Mahallesi 230 ada 76 parsel nolu taşınmazın bulunduğu alanda 15 metrelik imar yolu açılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı değişikliği ve Plan Açıklama Raporları

12.01.2017 tarih ve 19 Sayılı Karar: Kula ilçesi, Zaferiye Mahallesi 896 ada 4 parselin 'Eğitim Alanı'ndan 'Spor Alanı' na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Plan değişikliği ve Plan Açıklama Raporu

12.01.2017 Tarih ve 21 Sayılı Karar: Salihli ilçesi, Adala Mahallesi, 2114, 2244, 2139 parsellerde Güneş Enerji Santrali (GES) tesisi yapımına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları

12.01.2017 Tarih ve 22 Sayılı Karar: Salihli ilçesi, Adala Mahallesi, 2250 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) tesisi yapımına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları

12.01.2017 Tarih ve 24 Sayılı Karar: Saruhanlı ilçesi, kent geçişi kavşak alanı düzenlemesi ve Terminal Alanının fonksiyonunun değiştirilmesine yönelik sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları

12.01.2017 Tarih ve 25 Sayılı Karar: Soma İlçesi, İstasyon Mahallesi, 1366 ada 11 ve 12  parsellere isabet eden yerde Konut Alanının İbadet Alanı'na dönüştürülmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı önerisin ve Plan Açıklama Raporu.

12.01.2017 Tarih ve 27 Sayılı Karar: Soma İlçesi, Namazgah Mahallesi, 1403 ada l parsele isabet eden yerde Kültürel Tesis Alanının İbadet Alanı'na dönüştürülmesine ve yol kaydırılmasına ilişkin Soma  Belediyesince hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı önerisi ve Plan Açıklama Raporu.

12.01.2017 Tarih ve 32 Sayılı Karar: Turgutlu ilçesi, kent geçişi kavşak alanı düzenlemesine yönelik sunulan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.

12.01.2017 tarih 35 Sayılı Karar: Yunusemre ilçesi, Yenimahalle Mahallesi, 3169 ada 1 ve 2 parselde, 876 ada 1 parselin çevresinde 'Ticaret Alanı', 'Spor Alanı', 'Teknik Altyapı Alanı' olarak düzenlenmesi ve plan notu eklenmesine yönelik 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı.

12.01.2017 tarih 36 Sayılı Karar: Yunusemre ilçesi, Muradiye Mahallesi, 149 ada 1 parselde 'Sosyal Tesis Alanı'na yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı.

12.01.2017 tarih  37 Sayılı Karar: Yunusemre ilçesi, Üçpınar Mahallesi, 20, 22, 24 ve 26 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı.

17.01.2017 tarih ve 99 Sayılı Karar: Akhisar İlçesi, Medar Mahallesi, Toplu İşyerleri (Hal Alanı) çevresindeki imar hattının düzenlenmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu.

17.01.2017 tarih ve 100 Sayılı Karar: Köprübaşı İlçesi, Merkez Mahallesi, 194 ada, 1 parselde Otogar Alanı’ndan Belediye Hizmet Alanı’na dönüştürülmesi amaçlı yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu.

17.01.2017 tarih ve 101 Sayılı Karar: Şehzadeler İlçesi, Turgut Özal Mahallesi, (yaklaşık 23 ha alanda) 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı ve Turgut Özal Mahallesi, 3405 adada (Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilen alanda)  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile Plan Açıklama Raporları

17.01.2017 tarih 102 Sayılı Karar: Yunusemre ilçesi, Uncubozköy mahallesi, 3475 ada 2 ye 3 parsel ile çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım Imar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar Planı ile açıklama raporları.

17.01.2017 tarih ve 103 Sayılı Karar: Kırkağaç İlçesi, Öveçli Mahallesinde Katı Atık Transfer İstasyonu yapımına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları

17.01.2017 tarih ve 104 Sayılı Karar: Gördes ilçesi, Kıran Mahallesinde Katı Atık Transfer İstasyonu yapımına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince aşağıda belirtilen imar planı ve imar planı değişiklikleri ile plan açıklama raporları 31.01.2017 ile 29.02.2017 tarihleri arasında ilan panomuzda ve Belediye Web sitesinde ilan edilmiştir.

İlanen tebliğ olunur.

 

 

6 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

Yürürlükteki Nazım İmar Planı 1 indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki Nazım İmar Planı 2 indirmek için tıklayınız>>>

Öneri Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Öneri Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki Uygulama İmar Planı değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki Uygulama İmar Planı değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Öneri Uygulama İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Öneri Uygulama İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

 

13 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

809 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

21 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

22 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

32 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Öneri Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Öneri Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

17 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

Nazım İmar Planı Değişikliği Önerisi indirmek için tıklayınız>>>

Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

19 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

Nazım İmar Planı Değişikliği Önerisi indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

103 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Uygulama İmar Planı 1 indirmek için tıklayınız>>>

Uygulama İmar Planı 2 indirmek için tıklayınız>>>

Nazım İmar Planı Açıklama Raporu indirmek için tıklayınız>>>

Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu indirmek için tıklayınız>>>

 

104 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Nazım İmar Planı Açıklama Raporu indirmek için tıklayınız>>>

Uygulama İmar Planı Açıklama Raporu indirmek için tıklayınız>>>

 

14 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Öneri Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Öneri/ Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

24 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Öneri/ Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Öneri/ Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Nazım İmar Planı Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

İmar Planı Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

25 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Öneri Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Öneri/ Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Nazım İmar Planı Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

27 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Öneri Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Öneri Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Öneri/ Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

 

35 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

5000/1000 Ölçekli Plan Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

 

36 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

5000/1000 Ölçekli Plan Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

 

37 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

5000/1000 Ölçekli Plan Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

 

99 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

Yürürlükteki Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Öneri Uygulama İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu indirmek için tıklayınız>>>

 

100 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

Yürürlükteki Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Öneri Uygulama İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Uygulama İmar Planı Değişikliği Plan Açıklama Raporu indirmek için tıklayınız>>>

 

Yürürlükteki 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı Önerisi indirmek için tıklayınız>>>

5000/1000 Ölçekli Plan Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

 

102 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

5000/1000 Ölçekli Plan Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

 

 

 

 

 

 

Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu