3 Mart - 2017 İmar Planı Uygulaması
03.03.2017 09:00

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 14.02.2017 tarihli toplantısında aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları kabul edilmiştir.   

14.02.2017 Tarih ve 112 Sayılı Karar: Ahmetli İlçesi, kent geçişi kavşak alanına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.

14.02.2017 Tarih ve 120 Sayılı Karar: Kırkağaç İlçesi, Sarıağa Mahallesi, 422 adanın batısında imar hattının düzeltilmesi ve otopark alanı önerilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.

14.02.2017 Tarih ve 116 Sayılı Karar: Alaşehir İlçesi Fatih Mahallesi 522 ada 75 ve 76 parseller ile 597 ada 1,2,6,7,8 parsellerde JES yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları.

14.02.2017 Tarih ve 124 Sayılı Karar: Salihli İlçesi, kent geçişi kavşak alanı düzenlemesi, bağlantı yollarında gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporları.

14.02.2017 Tarih ve 109 Sayılı Karar: Akhisar İlçesi, Medar Mahallesi, 2867 parselde bulunan konut alanlarının arasındaki yaya yollarının kaldırılarak tekrar düzenlenmesine ilişkin hazırlanan 1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve Plan Açıklama Raporu.

14.02.2017 Tarih ve 122 Sayılı Karar: Soma ilçesi, Pirahmet Mahallesi 111 ada 1 parselde 'Hanyeri Rüzgar Enerji Santrali' yapımına ilişkin , alınan kurum görüşlerine istinaden 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı önerisi

14.02.2017 Tarih ve 117 Sayılı Karar: Gölmarmara  İlçesi, Gölmarmara Mahallesi, 234 ada 1 parsel nolu 7.560,00 m2 lik Sanayi Alanı imarlı taşınmazın yaklaşık 3.100,00 m2 lik kısmı park alanı olarak ayrılarak, kuzey-doğusunda kalan park alanı ve 7 metrelik yaya yolunu Sanayi Alanına dönüştürülmesine ilişkin Gölmarmara  Belediyesince hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı önerisi.

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince aşağıda belirtilen imar planı ve imar planı değişiklikleri ile plan açıklama raporları 03.03.2017 ile 03.04.2017 tarihleri arasında ilan panomuzda ve Belediye Web sitesinde ilan edilmiştir.

İlanen tebliğ olunur.

109 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

2000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

2000 Ölçekli Öneri Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

112 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

Öneri Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Öneri Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

116 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

Onaylanan İmar Planı >>>

120 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

Öneri Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Öneri Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Yürürlükteki Uygulama İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

124 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Öneri İmar Planını indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Öneri İmar Planını indirmek için tıklayınız>>>

Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

117 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut İmar Planını indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Öneri İmar Planını indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Öneri İmar Planını indirmek için tıklayınız>>>

Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

122 Sayılı Kararı indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Öneri İmar Planını indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Öneri İmar Planını indirmek için tıklayınız>>>

Mevcut Öneri İmar Planını indirmek için tıklayınız>>>

Plan  Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu