2017 Yılı Teknik Destek
10.03.2017 10:02

2017 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI (2017 TD) Beşeri ve Kurumsal Kapasiteyi Geliştiriyoruz Program kapsamında TR33 Bölgesi illerindeki (Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa ve Uşak) yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda; 1) Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin ve 2) Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. Program kapsamında aşağıdaki konularda başvuru sahiplerine destek verilecektir: a) Eğitim verme b) Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama c) Danışmanlık sağlama d) Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri İçin 1 Milyon TL Ödenek Program için tahsis edilen toplam mali kaynak tutarı 1.000.000 TL (bir milyon Türk Lirası)’dir. Teknik destek kapsamında yararlanıcıya doğrudan mali destek verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle veya hizmet alımı yoluyla sağlayabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir faaliyetin Ajans’a toplam maliyeti KDV dâhil 15.000 TL (on beş bin Türk Lirası)’yi aşamaz. Kimler Başvurabilir, Başvuru Ne Zaman ve Nasıl Yapılır? Programa kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ile bunların kurduğu veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler başvuru yapabilir. Program 29/12/2017 tarihine kadar açık olacaktır. Ancak Program için ayrılan ödeneğin bu tarihten önce bitmesi durumunda başvuruya kapatılacaktır. Program aşağıda belirtilen dönemler halinde uygulanacaktır: Başvuru Süreci Dönem-1 Dönem-2 Dönem-3 Dönem-4 Dönem-5 Başlangıç 03.03.2017 01.05.2017 01.07.2017 01.09.2017 01.11.2017 Teslim 28.04.2017 30.06.2017 31.08.2017 31.10.2017 29.12.2017 Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak olup Program hakkında ayrıntılı bilgi almak ve başvuru rehberini indirmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız:

http://www.zafer.org.tr/ Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

T.C. Zafer Kalkınma Ajansı

Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu