İhale Kayıt No
2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
İhale Konusu
Salihli ilçesi için Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı İhale İlanı
İhale Türü
Mal Alımı
İhale Durumu
Sonuçlandı
İhale Tarihi
17-10-2017 10:00
İhale Açıklaması

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı’ndan
Umum Servis Aracı “J” Plaka Satışı İhale İlanı

        Manisa Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde hizmet veren umum servis araçlarının denetimlerinin düzenli yapılması Hizmet kalitesinin yükseltilmesi, korsan taşımacılığın önlenmesi amacıyla (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 5 ve 6. Maddelerine istinaden ve UKOME'ce 03.06.2016 tarih ve 54 sayılı kararı ile tahsisi yapılmasına ilişkin karar verilen mevcut J plakaların ilçeleri için belirlenen plaka serisine bağlı kalmak kaydıyla Salihli ilçesi için (100) adet “J” Plaka satışının 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile ayrı ayrı ihale edilecektir.(satılacaktır.)

(1) -a) İhale Makamı             : Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı

       b) İhale Tarihi: 17/10/2017 Salı Günü saat 10:00 (ihale  “J” Plaka 1 sıra nodan başlamak üzere yapılacaktır.)

 

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

S.NO

PLAKA

M.BEDEL

G.TEMİNAT

1

45 J 6996

30.100,00

903,00

35

45 J 7089

30.100,00

903,00

69

45 J 7132

30.100,00

903,00

2

45 J 6997

30.100,00

903,00

36

45 J 7090

30.100,00

903,00

70

45 J 7133

30.100,00

903,00

3

45 J 7014

30.100,00

903,00

37

45 J 7092

30.100,00

903,00

71

45 J 7134

30.100,00

903,00

4

45 J 7015

30.100,00

903,00

38

45 J 7093

30.100,00

903,00

72

45 J 7135

30.100,00

903,00

5

45 J 7036

30.100,00

903,00

39

45 J 7094

30.100,00

903,00

73

45 J 7136

30.100,00

903,00

6

45 J 7038

30.100,00

903,00

40

45 J 7095

30.100,00

903,00

74

45 J 7137

30.100,00

903,00

7

45 J 7039

30.100,00

903,00

41

45 J 7099

30.100,00

903,00

75

45 J 7138

30.100,00

903,00

8

45 J 7040

30.100,00

903,00

42

45 J 7101

30.100,00

903,00

76

45 J 7139

30.100,00

903,00

9

45 J 7041

30.100,00

903,00

43

45 J 7102

30.100,00

903,00

77

45 J 7140

30.100,00

903,00

10

45 J 7042

30.100,00

903,00

44

45 J 7104

30.100,00

903,00

78

45 J 7141

30.100,00

903,00

11

45 J 7043

30.100,00

903,00

45

45 J 7105

30.100,00

903,00

79

45 J 7142

30.100,00

903,00

12

45 J 7044

30.100,00

903,00

46

45 J 7106

30.100,00

903,00

80

45 J 7143

30.100,00

903,00

13

45 J 7045

30.100,00

903,00

47

45 J 7109

30.100,00

903,00

81

45 J 7144

30.100,00

903,00

14

45 J 7046

30.100,00

903,00

48

45 J 7110

30.100,00

903,00

82

45 J 7145

30.100,00

903,00

15

45 J 7054

30.100,00

903,00

49

45 J 7111

30.100,00

903,00

83

45 J 7146

30.100,00

903,00

16

45 J 7055

30.100,00

903,00

50

45 J 7112

30.100,00

903,00

84

45 J 7147

30.100,00

903,00

17

45 J 7057

30.100,00

903,00

51

45 J 7113

30.100,00

903,00

85

45 J 7148

30.100,00

903,00

18

45 J 7059

30.100,00

903,00

52

45 J 7115

30.100,00

903,00

86

45 J 7149

30.100,00

903,00

19

45 J 7060

30.100,00

903,00

53

45 J 7116

30.100,00

903,00

87

45 J 7150

30.100,00

903,00

20

45 J 7062

30.100,00

903,00

54

45 J 7117

30.100,00

903,00

88

45 J 7151

30.100,00

903,00

21

45 J 7063

30.100,00

903,00

55

45 J 7118

30.100,00

903,00

89

45 J 7152

30.100,00

903,00

22

45 J 7064

30.100,00

903,00

56

45 J 7119

30.100,00

903,00

90

45 J 7153

30.100,00

903,00

23

45 J 7065

30.100,00

903,00

57

45 J 7120

30.100,00

903,00

91

45 J 7154

30.100,00

903,00

24

45 J 7066

30.100,00

903,00

58

45 J 7121

30.100,00

903,00

92

45 J 7155

30.100,00

903,00

25

45 J 7067

30.100,00

903,00

59

45 J 7122

30.100,00

903,00

93

45 J 7156

30.100,00

903,00

26

45 J 7069

30.100,00

903,00

60

45 J 7123

30.100,00

903,00

94

45 J 7157

30.100,00

903,00

27

45 J 7071

30.100,00

903,00

61

45 J 7124

30.100,00

903,00

95

45 J 7158

30.100,00

903,00

28

45 J 7072

30.100,00

903,00

62

45 J 7125

30.100,00

903,00

96

45 J 7159

30.100,00

903,00

29

45 J 7073

30.100,00

903,00

63

45 J 7126

30.100,00

903,00

97

45 J 7160

30.100,00

903,00

30

45 J 7080

30.100,00

903,00

64

45 J 7127

30.100,00

903,00

98

45 J 7161

30.100,00

903,00

31

45 J 7082

30.100,00

903,00

65

45 J 7128

30.100,00

903,00

99

45 J 7162

30.100,00

903,00

32

45 J 7085

30.100,00

903,00

66

45 J 7129

30.100,00

903,00

100

45 J 7163

30.100,00

903,00

33

45 J 7087

30.100,00

903,00

67

45 J 7130

30.100,00

903,00

 

34

45 J 7088

30.100,00

903,00

68

45 J 7131

30.100,00

903,00

 

 

 

 

  c) İhalenin Yapılacağı Yer: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı MASKİ Konferans  Salonu Yarhasanlar Mah.2319 Sokak No:12/c – Manisa

  d) İhale Dosyasının görülüp satın alınabileceği Yer ve şartı: İhale dokümanları MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresinde görülebileceği gibi aynı adresten 150,00 TL bedel üzerinden satın alınacaktır.

(2)- Muhammen Bedel     :  Yukarı tabloda Manisa-Salihli İlçesinde faaliyet gösterecek 1 Adet “J” Plaka satışı  (K.D.V. hariç)  30.100,00 TL Muhammen bedeldir.

    Geçici teminat tespit edilen 1 Adet “J” Plaka satışı muhammen bedelin 30.100,00 TL x %3 üzerinden 903,00 TL’dir.  2886 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak geçici teminat verilmesi zorunludur. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 26. maddesi hükümleri gereği her türlü banka teminat mektubu süresiz olacaktır.

    İstekliler 100 Adet  “J” Plaka satışının her birine ayrı ayrı teklif verebilmeleri için geçici teminatı toplam muhammen bedel üzerinden vermeleri gerekir. Ayrıca, İstekliler kaç adet “J” Plaka satışına katılacaklar ise o oranda geçici teminat verecekler ve ödendi tahsilat makbuzu üzerine ihalesine katılacakları plaka harf grubunu yazdıracaklardır. Yazılı plaka ve/veya plakalar dışındaki ihalesine katılamayacaktır.

    Toplam geçici teminat tutarı 100 Adet * 30.100,00 TL “J” Plaka satışı muhammen bedelin 3.100.000,00 TL x %3 üzerinden 93.000,00 TL’dir. 

 

(3)-İsteklilerin İhaleye bizzat kendilerinin veya vekillerinin katılması zorunludur. (J) Plaka Tahsisli Umum Servis Araçları Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergenin 15. maddesi gereğince ‘J’ Plaka ve /veya ‘J’ Plakalı servis aracının ortaklık yoluyla en fazla iki gerçek veya tüzel kişi tarafından ½ hisse oranında ortaklı olabilecektir. İhaleye ortak olarak katılacaklar 4. Maddede belirtilen evrakları ortaklar kendi adlarına düzenlenmiş evrakları ayrı ayrı teklif içerisinde sunacaklardır.

 

(4)- İhaleye Katılmak isteyenlerden İstenen Belgeler:

1.Manisa Salihli İlçesi’nde ikamet etmesi ve ayrıca irtibat için de telefon ve faks numarası ile varsa elektronik posta adresi vermesi, (Aslı)

2.Gerçek kişilerde Nüfus Kayıt Örneği (Aslı)

3.Mevzuatı gereği bağlı olduğu İlçe Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Şoförler ve Otomobilciler Odası Kayıt Belgesi;(Ticari faaliyeti faal olanlar için)

4. İsteklinin Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğinin kayıtlı olduğu İlçe Ticaret veya Sanayi Odasından alınacak Faaliyet Belgesi (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

5. Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin Madde (3) deki esaslara göre temin edecekleri belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

6.Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.  (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

7. Gerçek kişi ise noter tasdikli imza beyannamesi,

8. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, şirket kuruluşuna ilişkin ana sözleşmenin, son sermaye artışının ve temsil ve ilzama ilişkin kararının tescil ve ilan edildiğini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi. Son sermaye artışı sonrasında ortaklık yapısı değişmiş ise, ortaklık yapısının son durumu gösteren şirketin yetkililerince imzalanmış belge. (Aslı veya noter onaylı) ;(Ticari faaliyeti faal olanlar)  

9. Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, (Aslı veya noter onaylı )

10. İsteklinin gerçek kişi olması halinde “Adli Sicil Kayıt Belgesi” aslı (Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 12/c Maddesi’nin son paragrafında tarif edilen suçlardan sabıkalı olanlar ihaleye katılamayacaklardır.) Ortaklık durumunda ise her bir ortak bu belgeyi ayrı ayrı sunacaktır. (Aslı)

11. İsteklinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre cezalı/yasaklı olmadığına dair taahhüt ile adres beyanını içerir yazı vermesi gerekmektedir.

12. Geçici teminatın yatırıldığına dair alındı belgesi veya banka teminat mektubu verilecektir. (Aslı)

13. İsteklinin, ortak katılım olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi. (Aslı)

14. İhale dokümanı alındı makbuz belgesi, (Aslı)

 

(5)- İsteklilerin ihale komisyonları önünde tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle yapılır ve ihale aşamasında sözlü teklif artışları yapılırken muhammen bedel üstüne 100,00’er TL eklenmek sureti ile verilecektir. İstekliler ihaleye katılım belgelerini bir zarf içerisinde ilanda belirtilen ihale tarihi 17/10/2017 Salı Günü Saat: 10:00’a kadar Ulaşım Dairesi Başkanlığı 2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine alındı belgesi karşılığında teslim edilecektir. İhale saatinden sonra teslim edilen teklifler kabul edilmeyecektir. İhale sırasında hazır bulunmayan veya noterden tasdikli vekâletnameyi haiz bir vekil göndermeyen istekliler, ihalenin yapılış tarzına ve sonucuna itiraz edemezler.

 Teklifler  posta ile gönderilmesi halinde 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun olarak dış zarfın içine konularak İhale tarihi olan 17/10/2017 Salı Günü Saat: 10:00’ a kadar MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ulaşım Dairesi Başkanlığı  2.Anafartalar Mah.1537 Sokak No:4 – Manisa adresine  iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla  gönderilebilir. Postada meydana gelebilecek aksaklıklar ve gecikmeler nedeniyle tekliflerin zamanında ulaşmaması durumunda, teklifler işleme konulmayacaktır

 

(6)- İhale Komisyonu (Manisa Büyükşehir Belediye Encümeni) İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

İLAN OLUNUR                                                                                                                                                              

 

.
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu