Hafriyat ve İnşaat Atıkları İşleyişi

Hafriyat Toprağı ve İnşaat / Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince Manisa ilinin 10 ilçesinde (Akhisar, Ahmetli, Turgutlu, Saruhanlı, Soma, Kırkağaç, Yunusemre, Şehzadeler, Salihli, Gördes) İnşaat/Yıkıntı Atıkları ve Hafriyat Depolama sahaları belirlenmiş olup Hafriyat Yönetim Sistemi aktif olarak çalışmaktadır.

ATIKLARIN TOPLANMA ve DEPOLANMA ALANLARI

Yunusemre İlçesi, Emlakdere Mahallesi 32,33,34 bölmeleri (Kersen Mevki)

Akhisar İlçesi, Rahmiye Mahallesi 0 Ada 279 Parsel

Saruhanlı İlçesi, Sarıçam Mahallesi 0 Ada 149 Parsel

Soma İlçesi, Yırca Mahallesi 0 Ada 250 Parsel

Gördes İlçesi, Atatürk Mahallesi 149 Ada 199 Parsel

Turgutlu İlçesi, Irlamaz Mahallesi 0 Ada 596 Parsel

Turgutlu İlçesi, Irlamaz Mahallesi 0 Ada 588 Parsel

 Turgutlu İlçesi, Yayla Mahallesi 0 Ada 1127 Parsel

Salihli İlçesi, Yeşilova Mahallesi 0 Ada 631 Parsel, 0 Ada 1158 Parsel

Kırkağaç İlçesi, Karaali Mahallesi 472 Ada, 106 Parsel

Ahmetli İlçesi, Alahıdır Mahallesi 0 Ada, 57 Parsel

 

5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 26. Maddesinde belirtilen “Büyükşehir Belediyesi mülkiyeti veya tasarrufundaki hafriyat sahalarını işletebilir; ya da bu yerlerin belediye veya bağlı kuruluşlarının % 50’sinden fazlasına ortak olduğu şirketlere 08/08/1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın belediye meclisince belirlenecek süre ve bedelle işletilmesi için devredebilir” kanun hükmüne dayandırılarak % 100’ü Belediyemiz iştiraki olan Spilaş A.Ş.’ne ilgili meclis kararı ile sahanın işletilmesi işi devredilmiştir.

SPİLAŞ A.Ş. İrtibat Tel: (0236) 232 32 92

BERTARAF ÜCRETLERİ
TAŞIMA İZİN BELGESİNE SAHİP FİRMALAR
HAFRİYAT TOPRAĞI İLE DOLGU YAPABİLNEK İÇİN (DOLGU İZNİ)
 • İnşaat temel dolgusu, kot yükseltme veya çevre düzenlemesi için farklı parsellerden gelecek hafriyat toprağı için gerekli izinler Daire Başkanlığımız tarafından verilmektedir.
 • Niteliği arsa olan izni alınacak yerler için; ekte ki evraklar tamamlanarak kontrol edildikten sonra evrak kayıttan işleme alınacaktır. (Dolgu İzni Dilekçesi ve Hafriyat Firması ile Muvafakatname belgeleri)

Bedel Gelir Tarifemiz üzerinden tahakkuk yapılmaktadır.

***Niteliği bağ ve tarla geçen yerler için; İmar durum belgesi ya da İl Tarım Müdürlüğünden dolgu yapılmasında sakınca yoktur belgesi alındıktan sonra başvuru yapılması zorunludur.

Dolgu İzni Dilekçesi için tıklayınız Hafriyat Firması ile Muvafakatname için tıklayınız Dolgu ve Geçici Depolama Taahhütname için

BİNA YAPIMI SIRASINDA ÇIKAN HAFRİYATI TEMEL DOLGUSUNDA TEKRAR KULLANABİLMEK (GEÇİCİ DEPOLAMA İZNİ)
 • Hafriyat ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Yönetmeliğinin 23. Maddesi gereğince ilgili ilçe belediyeleri Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul düzenlemekle yükümlüdür.
 • Yapı Ruhsatına istinaden Atık Taşıma Kabul Belgesi alınacak yerin ada, parsel, adres ve kazı kübaj bilgisi HYBS sistemimize vatandaşın beyanı üzerine kayıt altına alınır.

****Geçici dolgu dilekçelerinde kimlik/vekalet ibraz edilmesi zorunludur.

***İlgili ilçe Belediyesi tarafından; oluşturulan beyana istinaden Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi (Ek-2) düzenlenir.

Söz konusu adreste oluşan hafriyat aynı parselde bekletilecek ise; Daire Başkanlığımızda müteahhit tarafından geçici depolama dilekçesi doldurularak evrak kayda teslim edilir.

ATIK TAŞIMA KABUL BELGESİ ALINMASI

*** Atık Taşıma Kabul Belgesi İlçe Belediyesi tarafından verilmektedir.

Hafriyat toprağı üretenler ile faaliyetleri sonucu 2 tondan fazla atık oluşumuna neden olan inşaat/yıkıntı atığı üreticileri, hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığının çıktığı ilçe belediyesine başvurarak Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul olan Ek-2’yi almak zorundadır.

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığı üretenler, ürettikleri hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıklarını, taşıma izni almış nakliye araçlarıyla gerekli izinleri almış depolama sahalarına taşımak veya taşıtmakla yükümlüdürler.

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi üç bölümden oluşur ve eksiksiz olarak doldurulur. Birinci bölümde; hafriyatı toprağı veya inşaat/yıkıntı atıklarını üretenler, ikinci bölümde üretilecek atığı taşıyacak şahıs veya firmalar, üçüncü bölümde ise atığın geri kazanılacağı/depolanacağı saha ile ilgili bilgiler bulunur.

Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi 4 nüsha olarak düzenlenir.

Bir nüshası düzenleyen kurumda kalır.

Kalan üç nüshadan biri atık üreticisine, biri taşıyıcı kişi veya firmaya, biri de atığın geri kazanılacağı/depolanacağı tesis yetkilisine verilir.
İnceleme ve denetim sırasında bu belgenin ilgili tüm taraflarca denetim elemanlarına gösterilmesi zorunludur.

HAFRİYAT VE İNŞAAT/YIKINTI ATIKLARI TAŞIMA İZİN BELGESİ

18 Mart 2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”'nin 24. Maddesi gereğince hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıyan araçlara "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi", ilçe belediyelerinden “Atık Taşıma ve Kabul Belgesi (Ek-2 Belgesi)” alınması zorunlu hale getirilmiştir.

Bu kapsamda Belediyemizce verilen "Hafriyat Toprağı, İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi" başvurusunda istenen başvuru belgeleri aşağıda yer almaktadır.

Gerçek Kişi:

 1. Dilekçe (aslı)
 2. İmza Sirküleri (aslı veya noter tasdikli)
 3. Vergi Kaydı (aslı) (Vergi dairesinden alınacak ilgili makama yazısı, Vergi levhası değil)
 4. Araçların ruhsat fotokopileri (Ruhsat aslı gösterilecek ya da Noter Tasdikli fotokopisi)
 5. Aracına Büyükşehir Belediyesi yazılım sistemine uyumlu olan Uydu Takip Cihazını taktırmak ve sisteme girişinin yapılması.

Not: Taşıma İzin Belgesi ruhsat sahibine verilir. Tüm evraklar ruhsat sahibine ait olmalıdır.

Tüzel Kişi:

 1. Dilekçe (aslı)
 2. Ticaret Sicil Gazetesi Örneği ( aslı veya noter tasdikli, Şahıs başvurusunda gerek yok.)
 3. İmza Sirküleri (aslı veya noter tasdikli)
 4. Vergi Kaydı (aslı) (Vergi dairesinden alınacak ilgili makama yazısı,Vergi levhası değil)
 5. Araçların ruhsat fotokopileri ( Ruhsat aslı gösterilecek ya da Noter Tasdikli fotokopisi)
 6. Aracına Büyükşehir Belediyesi yazılım sistemine uyumlu olan Uydu Takip Cihazını taktırmak ve sisteme girişinin yapılması.

Not: Taşıma İzin Belgesi ruhsat sahibine verilir. Tüm evraklar ruhsat sahibine ait olmalıdır.

ALO HAFRİYAT HATTI

(0236) 231 71 45 hattından Hafriyat/İnşaat atıklarının kaçak dökümlerini ihbar edebilirsiniz.

Cezai işlem uygulanabilmesi için yapılan eylemin fotoğraflanması gerekmektedir. Bu kapsamda Çevre Zabıtalarımız olay yerine gelene kadar kusurlu eylemi kayıt altına almanızı rica ederiz.

WHATSAPP İHBAR HATTI

0(538) 440 38 49 hattından Hafriyat/İnşaat atıklarının kaçak dökümlerini ihbar edebilirsiniz.

Fotoğraf ve Video kayıtları üzerinden cezai işlem uygulaması yapılabilmektedir.

YÖNETMELİK
Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu