Ağustos - 2016 İmar Planı Değişikliği
22.08.2016 16:25

İLAN

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Büyükşehir Belediye Meclisimizin 09.08.2016 tarihli toplantılarında aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları kabul edilmiştir.

528 Sayılı Karar: Şehzadeler İlçesi, Şehitler Mahallesi, 646 Ada 1, 2 ve 6 parseller ve 808 Ada 31 ve 35 parsellerde hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve plan açıklama raporu

531 Sayılı Karar:Gördes İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 54 Ada 9 Parselde mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne kayıtlı “Askeri Tesis Alanı”ndan “Kültürel Tesis Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporu

533 Sayılı Karar: Kula İlçesi, Sandal Mahallesi, 205 Ada 25 Parselde “Konut Alanı”ndan “Sosyal Tesis Alanı”na dönüştürülmesi amaçlı hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve Plan Açıklama Raporları.

540 Sayılı Karar: Akhisar İlçesi, Durasıl Mahallesi, 6, 7, 8, 9, 22, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 parsellerde GES yapılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan açıklama raporu

541 Sayılı Karar: Salihli İlçesi, Caferbey ve Hacıbektaşlı Mahallesinde orman sınırları düzeltilmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve plan açıklama raporu

544 Sayılı Karar: Kula ilçesi, Esenyazı Mahallesi, 122 ada 15 parsel nolu taşınmaz üzerinde kurulması planlanan Lisanssız Güneş Enerji Santraline ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım imar Planı ve 1/l000 ölçekli Uygulama İmar Planları ve plan açıklama raporları.

3194 Sayılı İmar Kanunu’nun 8.b maddesi ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğin 33. maddesi gereğince aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri ve plan açıklama raporları 23.08.2016 ile 21.09.2016 tarihleri arasında ilan panomuzda ve Belediye Web sitesinde ilan edilmiştir.

İlanen tebliğ olunur.

528 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

531 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

 

533 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

540 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

544 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/1000 Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

541 Sayılı Meclis Kararını indirmek için tıklayınız >>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Mevcut Nazım İmar Planı indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği indirmek için tıklayınız>>>

Plan Açıklama Raporunu indirmek için tıklayınız>>>

 

 

Manisa Büyükşehir Belediyesi © 2017 Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmış ve geliştirilmiştir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu